Gala Rynku Zdrowia: poznaliśmy Laureatów Portretów Polskiej Medycyny 2015

Podczas Gali wieńczącej pierwszy dzień XI Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 22-23 października 2015 r.), już po raz dziesiąty uroczyście wręczyliśmy Portrety Polskiej Medycyny. Tytuł Liderów Rynku Zdrowia zdobyli ludzie, którzy uratowali życie skrajnie wyziębionemu 2-letniemu Adasiowi z Krzeszowic.

W redakcyjnym głosowaniu zespołów dziennikarskich miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia, po tradycyjnie długich i emocjonujących obradach - wybrani zostali laureaci w sześciu kategoriach Portretów:

• Menedżer Rynku Zdrowia (podmioty publiczne)

• Menedżer Rynku Zdrowia (podmioty niepubliczne)

• Wydarzenie Rynku Zdrowia

• Lekarz Rynku Zdrowia

• Osobowość Rynku Zdrowia 

• Lider Rynku Zdrowia.

Oto wszyscy Laureaci Portretów Polskiej Medycyny 2015 oraz uzasadnienia werdyktu.

Menedżer Rynku Zdrowia (podmioty publiczne): dr hab. Maciej Kowalczyk, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Docent Maciej Kowalczyk od 2000 r. lat kieruje Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu. Szpital ten słynie nie tylko z medycyny na najwyższym poziomie. Uwagę zwracają też liczne inwestycje, możliwe między innymi dzięki sprawnie pozyskiwanym źródłom pozabudżetowym. W 2011 roku szpital przeszedł gruntowną modernizację. Dyrektor Maciej Kowalczyk realizuje także liczne przedsięwzięcia pomagające nieuleczalnie chorym dzieciom, współpracując z wieloma organizacjami zajmującymi się działalnością charytatywną na rzecz najmłodszych pacjentów. Pan Docent Maciej Kowalczyk jest również prezesem Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Klinicznych.

Menedżer Rynku Zdrowia (placówki niepubliczne): Beata Drzazga, prezes zarządu BetaMed S.A.

BetaMed S.A. świadczy usługi pielęgniarskie w domu pacjenta w 70 oddziałach na terenie 11 województw. Firma stworzona i zarządzana przez Prezes Beatę Drzazgę prowadzi też kompleks medyczno-usługowy Medical Active Care w Chorzowie, oferujący pobyty dzienne dla seniorów, pobyty stałe dla osób starszych i przewlekle chorych, a także świadczenia z zakresu rehabilitacji. Istotą działalności Firmy BetaMed jest opieka nad osobami, które ze względu na swój stan zdrowia wymagają systematycznych świadczeń pielęgniarskich bez konieczności przebywania w oddziałach lecznictwa stacjonarnego. W dobie starzejącego się społeczeństwa to szczególnie ważny aspekt działalności BetaMed S.A.

Wydarzenie Rynku Zdrowia - dwa równorzędne wyróżnienia:

Otwarcie Kliniki Przylądek Nadziei we Wrocławiu.

Klinika Przylądek Nadziei we Wrocławiu powstała dzięki wspólnej inicjatywie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Fundacji "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową". Zebranie środków na budowę kliniki to przykład skutecznego połączenia funduszy unijnych i Ministerstwa Zdrowia oraz społecznej ofiarności. Prof. Alicja Chybicka wraz z Fundacją konsekwentnie i skutecznie zabiegała o przeniesienie klinki onkologii i hematologii dziecięcej z ponad 100-letniej siedziby. Portret przyznajemy za konsekwencję w dążeniu do celu. Fundraising na wzorcowym poziomie.

 Portret w tej kategorii odebrała prof. Alicja Chybicka, senator, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Oddanie do użytku Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu.

To pierwszy od wielu lat tzw. szpital marszałkowski, wybudowany i jednocześnie wyposażony od podstaw. Z zadania tego wywiązała się spółka celowa Nowy Szpital Wojewódzki, powołana przez dolnośląski samorząd. Wybudowanie i wyposażenie 550-łóżkowego szpitala - od wmurowania kamienia węgielnego do przyjęcia pierwszych pacjentów - trwało 5 lat. Szpital na wrocławskich Stabłowicach jest przykładem konsekwentnie realizowanej formy finansowania inwestycji szpitalnej, opartej o środki własne urzędu marszałkowskiego i kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym. 

Portret w tej kategorii odebrał Jerzy Michalak, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Lekarze Rynku Zdrowia:

Prof. Włodzimierz Jarmundowicz, Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Dr hab. Paweł Tabakow, Katedra i Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Kierowany przez prof. Włodzimierza Jarmundowicza i doc. Pawła Tabakowa Zespół dokonał rzeczy uważanej dotąd za niemożliwą. Pacjent z przeciętym rdzeniem kręgowym po nowatorskiej operacji przeprowadzonej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu zaczął chodzić z pomocą sprzętu ortopedycznego. Po raz pierwszy na świecie pacjentowi z takim urazem przeszczepiono glejowe komórki węchowe pobrane z mózgu, doprowadzając do częściowej regeneracji rdzenia kręgowego. Brytyjski profesor Geoffrey Raisman z University College w Londynie, który ponad 20 lat temu odkrył właściwości regeneracyjne komórek glejowych, na widok Dariusza Fidyki, pacjenta stawiającego pierwsze kroki, powiedział: „To robi większe wrażenie, niż człowiek chodzący po księżycu.

Osobowość Rynku Zdrowia (wyróżnienie specjalne): Państwo Barbara i Jerzy Stuhrowie.

W 2011 roku lekarze zdiagnozowali u Jerzego Stuhra nowotwór. Świadkami walki o zdrowie i życie znakomitego aktora staje się cała Polska, gdyż sam Pan Jerzy nie ukrywa choroby, wręcz oswaja z nią cały kraj. Udziela licznych wywiadów. Wielokrotnie podkreśla, jak ważne w walce z rakiem jest wsparcie psychologiczne. „Moją podporą była dla mnie moja żona, która natychmiast zdecydowała się "chorować" ze mną. Stanąłem do walki uzbrojony już w pomoc psychoonkologiczną” - powiedział Jerzy Stuhr w jednym z wywiadów.

Od wielu lat Państwo Barbara i Jerzy Stuhrowie aktywnie wspierają działalność Stowarzyszenia Unicorn, które w październiku 2014 r. uruchomiło w Krakowie stacjonarne Centrum Psychoonkologii. Placówka świadczy pomoc chorym na nowotwory. Można tam uzyskać nieodpłatnie m.in. wsparcie psychologiczne, porady onkologa, dietetyka i terapeutów z różnych dziedzin. Pan Jerzy Stuhr jest także ambasadorem kampanii: Nie ból się! - rak wolny od bólu.

Liderzy Rynku Zdrowia: Ludzie, którzy uratowali życie skrajnie wyziębionemu 2-letniemu Adasiowi.

30 listopada 2014 roku 2-letniego Adasia odnalazł podkomisarz Michał Godyń, zastępca komendanta komisariatu w Krzeszowicach, udzielając dziecku pierwszej pomocy. Potem akcję przejęli ratownicy. Adaś trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu w stanie skrajnego wyziębienia. Lekarzom udało się podnieść temperaturę ciała chłopca z rekordowo niskiej - 12,7 stopni Celsjusza - do 36 stopni. Po prawie trzech miesiącach chłopiec opuścił szpital. To wielki sukces całego zespołu lekarzy kierowanego przez prof. Janusza Skalskiego, kierownika Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Adasia światowe media określiły mianem „pacjenta wszech czasów”. Dowiedziało się o nim około 4 mld ludzi.

Portrety w tej kategorii odebrali: prof. Janusz Skalski, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie i podkom. Michał Godyń, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Krzeszowicach.

Laureaci powiedzieli:

• Dr hab. Maciej Kowalczyk, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie:

Kiedy zdarza mi się odbierać nagrody, czuję zażenowanie. Zostałem wychowany w takim kręgu kulturowym i rodzinnym, gdzie praca lekarza zawsze łączyła się również z pewnym obowiązkami społecznymi, aby czynić dobrze. Widzę na sali znakomitych kolegów, dyrektorów szpitali klinicznych, pediatrycznych. Ja tylko odbieram tę nagrodę, a ona tak naprawdę należy się Wam wszystkim.

• Beata Drzazga, prezes zarządu BetaMed S.A.:

Czuję się wyróżniona, bo jestem tylko jednym z tych menedżerów, którzy poświęcają swoje życie pracy od rana do wieczora. To jest nasza pasja, a tym, co w niej najmilsze, to uśmiech pacjenta, który trzymając nas za rękę dziękuje za opiekę. Cieszę się, że dostrzeżono naszą pracę.

• Prof. Alicja Chybicka, senator, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, która odebrała Portret w kategorii Wydarzenie (otwarcie Kliniki Przylądek Nadziei we Wrocławiu):

Dziękuję za to wyróżnienie, ale tak naprawdę to ono mi się nie należy. Na to, że powstał Przylądek Nadziei złożyła się praca bardzo wielu osób. Przylądek tworzyli ludzie dobre woli w wieli miejscach i instytucjach i także wielkie pospolite ruszenie. Kłaniam się każdemu, kto ofiarował choćby złotówkę, bo dzięki tym osobom walczące o życie dzieci będą leczone w godnych warunkach.

• Jerzy Michalak, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który odebrał Portret w kategorii Wydarzenie (oddanie do użytku Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu):

Bardzo się cieszę z tej nagrody i niezwykle z tego, że wszystko cały projekt się powiódł. Tę nagrodę dedykuję tym, którzy przy nim pracowali i na finiszu niemal musieli leczyć nerwy. A dla „moich” dyrektorów mam złą wiadomość, dobrą dla pacjentów: właśnie rozpoczynamy budowę kolejnego nowego szpitala - Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

• Dr hab. Paweł Tabakow, Katedra i Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu:

Dziękuję za tę nagrodę w imieniu profesora Włodzimierza Jarmundowicza i całego zespołu. Jest to osiągnięcie ponad 20 lekarzy od 15 lat pracujących w tym samym składzie.Wiemy, jakie wyzwanie stoi przed nami. Na przykładzie jednej udanej operacji nie możemy wyciągać daleko idących wniosków. Chcemy powtórzyć ten sukces, by móc powiedzieć że opracowaliśmy nową metodę leczniczą.

• Jerzy Stuhr:

Pamiętam najbardziej wzruszające chwile, kiedy mali pacjenci pani prof. Chybickiej napisali do mnie w moich trudnych chwilach, iż są dumni, że są chore na tę samą chorobę co pan Stuhr. Teraz wraz żoną chcę oddać troszkę z siebie ludziom, którzy taką wielką rzeszą wsparli mnie w mojej chorobie. Wreszcie czuję, że naprawdę coś poważnego robię w życiu.

* Prof. Janusz Skalski, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.

Dziękuję za nagrodę. W klinice na co dzień celowo stosujemy hipotermię podczas operacji, to jakby skok do przepaści, ale na bungee. Adaś był w podróży w czeluść, bez bungee. To, że nam się udało go stamtąd wydobyć, to cud w medycynie. Oczywiście tego sukcesu, o którym mówimy, nie byłoby, gdyby nie ten dżentelmen, policjant, który po prostu zachował się wspaniale.

• Podkomisarz Michał Godyń, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Krzeszowicach:

Od początku twierdzę, że to tylko dzięki panu profesorowi Adaś żyje. Profesor zaraża ludzi pozytywnym wariactwem. Tak było, kiedy powitał mnie w klinice szerokim uściskiem na misia, gdy uratował Adasia. Tak jest i teraz bo, znowu zaczął żartować. Miałem przygotowane przemówienie z kartki, ale zrezygnowałem. Po prostu dziękuję za tę nagrodę. 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!