Agenda

 • Dzień 1 22 października 2015 r.

Pobierz agendę jako plik PDF

08.30-09.00

Rejestracja uczestników

9.00-11.30

Sesja inauguracyjna

Nowa kadencja, nowe otwarcie w polityce zdrowotnej? Debata polityków, przedstawicieli środowiska lekarskiego, ekspertów

więcej
 

Nowa kadencja, nowe otwarcie w polityce zdrowotnej? Debata polityków, przedstawicieli środowiska lekarskiego, ekspertów

 • Od wyborów do wyborów – bilans kadencji 2011-2015 w ochronie zdrowia
 • Opieka zdrowotna po wyborach parlamentarnych – kontynuacja, rewolucja, a może porozumienie mimo politycznych podziałów?
 • Debata polityków różnych opcji, czyli przegląd koncepcji dotyczących wybranych zagadnień
 • Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej: jaki model ubezpieczeń?
 • Na co stać państwo i obywateli – dyskusja o budżecie, składce zdrowotnej i części PKB przeznaczanej na ochronę zdrowia
 • Przyszłość Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Próba sformułowania rekomendacji dotyczących polityki zdrowotnej dla przyszłego rządu

11.30-12.00

Przerwa

12.00-14.00

Sesje Tematyczne

 • Zdrowy szpital. Prawo, finanse, zarządzanie

  więcej
   

  Zdrowy szpital. Prawo, finanse, zarządzanie

  • Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej; postępowania konkursowe NFZ
  • Zarządzanie ryzykiem klinicznym i bezpieczeństwo prawne podmiotów leczniczych – przepisy i rzeczywistość
  • Ubezpieczenia szpitali
  • Restrukturyzacja szpitali a konieczność zapewnienia ciągłości świadczeń
  • Przykłady rozwiązań optymalizujących koszty w placówkach medycznych
  • Outsourcing – uwarunkowania prawne, nowe rodzaje usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne dla jednostek ochrony zdrowia
 • Polityka lekowa – między potrzebami a możliwościami

  więcej
   

  Polityka lekowa – między potrzebami a możliwościami

  • Ustawa refundacyjna – bilans dotychczasowych efektów
  • Czy każda nowość jest innowacją – dyskusja o zasadach oceny technologii lekowych i dostępu pacjentów do najnowszych farmakoterapii w Polsce
  • Współpłacenie polskich pacjentów za leki; ubezpieczenia lekowe
  • Wpływ przemysłu farmaceutycznego na gospodarkę i rozwój innowacyjności Polski
  • Znaczenie lokalnego przemysłu farmaceutycznego dla bezpieczeństwa lekowego kraju
 • Szczepienia ochronne w Polsce

  więcej
   

  Szczepienia ochronne w Polsce

  • Prawdy i mity na temat szczepień
  • Co można zrobić, aby budować świadomość szczepień. Gdzie szukać wiarygodnych informacji na temat szczepień
  • Kalendarz szczepień – gdzie jesteśmy na tle Europy?
  • Szczepienia ochronne jako istotny aspekt zdrowia publicznego
  • Koszt leczenia powikłań chorób zakaźnych w Polsce, przeciwko którym można się zaszczepić

14.00-14.45

Lunch

14.45-16.30

Sesje Tematyczne

 • Ubezpieczenia zdrowotne – bliżej końca monopolu publicznego płatnika?

  więcej
   

  Ubezpieczenia zdrowotne – bliżej końca monopolu publicznego płatnika?

  • Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, czyli jakie? Projektów ustaw i koncepcji było wiele, będą następne?
  • Obecna i przyszła rola narodowego płatnika w systemie ubezpieczeniowym
  • Aktywność ubezpieczycieli na rynku usług medycznych w Polsce
  • W jaki sposób finansować leczenie pacjentów nieubezpieczonych – skala problemu
  • Zagraniczne leczenie ubezpieczonych pacjentów – funkcjonowanie w praktyce tzw. dyrektywy transgranicznej
 • Technologie teleinformacyjne w ochronie zdrowia

  więcej
   

  Technologie teleinformacyjne w ochronie zdrowia

  • Stan prac nad realizacją Projektu P1 – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych
  • Projekty informatyczne realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) – 1 sierpnia 2017 r. zbliża się szybkimi krokami
  • Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej – dziś i jutro; zarządzanie bezpieczeństwem danych medycznych w podmiotach leczniczych
  • Rozwiązania informacyjne w polskich szpitalach
  • Warunki udanego wdrożenia systemu w placówce ochrony zdrowia
 • Kilka chorób, wspólny problem – aby pacjenci mieli szansę na dobre leczenie

  więcej
   

  Kilka chorób, wspólny problem – aby pacjenci mieli szansę na dobre leczenie

  • Problemy pacjentów cierpiących na niektóre choroby:
  • Stwardnienie rozsiane
  • Choroby kręgosłupa
  • Dostęp do nowoczesnych terapii w trudnych jednostkach chorobowych
  • Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujących terapię tych chorób – potrzeby i ograniczenia
  • Koszty wykluczenia społecznego pacjentów cierpiących na wybrane choroby

19.00

Gala Rynku Zdrowia, podczas której uroczyście wręczone zostaną Portrety Polskiej MedycynyDzień 2, 23 października 2015

08.30-09.00

Rejestracja uczestników

9.00-10.30

Sesje Tematyczne

 • Zdrowy szpital. Bezpieczeństwo i efektywność terapii

  więcej
   

  Zdrowy szpital. Bezpieczeństwo i efektywność terapii

  • Jakość świadczeń zdrowotnych – wdrażanie systemów oceny jakości w jednostkach ochrony zdrowia
  • Bezpieczeństwo terapii – wybrane zagadnienia:
  • Monitorowanie zdarzeń niepożądanych
  • Higiena i procedury ograniczające zakażenia wewnątrzszpitalne
  • Wyniki leczenia – model ich mierzenia, oceny i porównywania między różnymi placówkami ochrony zdrowia
  • Znaczenie rejestrów medycznych
  • Efektywność kosztowa stosowanych w szpitalu leków, materiałów i narzędzi a bezpieczeństwo pacjenta
 • Aparatura i wyposażenie w jednostkach ochrony zdrowia

  więcej
   

  Aparatura i wyposażenie w jednostkach ochrony zdrowia

  • Obecny stan i prognoza dotycząca potrzeb sprzętowych w polskich szpitalach
  • Prawo zamówień publicznych a zakupy aparatury i wyposażenia – na ile nowelizacja przepisów sprzyja odchodzeniu od kryterium ceny jako dominującego w postępowaniach przetargowych
  • Dostęp polskich pacjentów do najnowszych technologii medycznych – możliwości, przepisy a rzeczywiste potrzeby
  • Wybrane trendy rozwoju aparatury; diagnostyka obrazowa, blok operacyjny, procedury małoinwazyjne, zdalne monitorowanie pacjenta
  • Robotyka medyczna
 • Choroby płuc w Polsce – aby oddychać pełną piersią...

  więcej
   

  Choroby płuc w Polsce – aby oddychać pełną piersią...

  • Epidemiologia wybranych chorób płuc w Polsce oraz próba oceny osiąganych wyników ich leczenia
  • Główne przyczyny zapadalności na choroby płuc, w tym m.in. zanieczyszczenie powietrza
  • POChP – to nie jest tylko choroba palaczy
  • Samoistne włóknienie płuc – czynniki ryzyka, wytyczne dotyczące rozpoznawania i leczenia
  • Nadciśnienie płucne – jak je leczymy?
  • Dostęp polskich pacjentów do najnowszych terapii w wybranych chorobach płuc

10.30-10.45

Przerwa

10.45-12.15

Sesje Tematyczne

 • Jednostki samorządu zdrowotnego

  więcej
   

  Jednostki samorządu zdrowotnego

  • Rola samorządów w systemie ochrony zdrowia – dyskusja z udziałem przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego (JST) różnych szczebli
  • Samorządy jako organy prowadzące podmioty lecznicze – wybrane aspekty finansowe, zarządcze i prawne
  • Przekształcenia publicznych jednostek ochrony zdrowia – obecna i przewidywana struktura własnościowa szpitali
  • Zadania samorządów dotyczące profilaktyki, edukacji zdrowotnej, opieki nad seniorami oraz wynikające z wybranych programów zdrowotnych
  • Czy samorządy tworzą skuteczne lobby w ochronie zdrowia – działania organizacji zrzeszających samorządowców oraz menedżerów placówek, dla których JST są organami prowadzącymi.
 • Polska onkologia – osiągnięcia i pakiet problemów do rozwiązania

  więcej
   

  Polska onkologia – osiągnięcia i pakiet problemów do rozwiązania

  • Wskaźniki dotyczące zapadalności i wyników leczenia polskich pacjentów w wybranych chorobach nowotworowych
  • Nakłady na leczenie onkologiczne w Polsce – ich wielkość i dystrybucja
  • Organizacja leczenia – czy pakiet onkologiczny wniósł optymalne rozwiązania?
  • Pakiet onkologiczny – kolejne podsumowania i porównanie z założeniami tzw. Cancer Planu
  • Nowe możliwości terapeutyczne – przykłady, próba oceny skuteczności
  • Dostęp polskich pacjentów do najnowszych, przełomowych terapii w wybranych chorobach nowotworowych

12.15-12.30

Przerwa

12.30-14.00

Sesje Tematyczne

 • Zdrowy szpital. Inwestycje w podmiotach leczniczych – ten proces nie ma końca

  więcej
   

  Zdrowy szpital. Inwestycje w podmiotach leczniczych – ten proces nie ma końca

  • Modernizacja obiektów ochrony zdrowia w Polsce – skala potrzeb
  • Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych – wybór optymalnych rozwiązań
  • Grupy zakupowe – kiedy wspólne przetargi przynoszą oszczędności?
  • Uwarunkowania prawne procesów inwestycyjnych w ochronie zdrowia, w tym wymagania MZ i NFZ
 • e-Zdrowie – czy korzystamy z tych możliwości?

  więcej
   

  e-Zdrowie – czy korzystamy z tych możliwości?

  • Omówienie rozwiązań telemedycznych w wybranych dziedzinach medycyny
  • Narzędzia telemedyczne – korzyści i ograniczenia
  • Innowacyjne technologie w zakresie e-Zdrowia w opiece nad seniorami
  • Obecne i postulowane regulacje prawne niezbędne dla rozwoju świadczeń z zastosowaniem telemedycyny
  • Technologie mobilne w medycynie
 • Kardiologia – żeby sukcesów było jeszcze więcej

  więcej
   

  Kardiologia – żeby sukcesów było jeszcze więcej

  • Choroby sercowo-naczyniowe w Polsce – wybrane wskaźniki zapadalności oraz wyników leczenia oraz ich omówienie
  • Osiągnięcia polskiej kardiologii interwencyjnej m.in. dotyczące leczenia pacjentów z zawałami serca
  • Życie po zawale: Jak zredukować śmiertelność odległą w tej grupie pacjentów? Znaczenie edukacji, dostępu do rehabilitacji kardiologicznej
  • Niewydolność serca – zespół problemów; jak wdrażać najnowsze wytyczne w leczeniu niewydolności serca, także w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej?
  • Elektrokardiologia w Polsce – wybrane osiągnięcia i problemy do rozwiązania
  • Finansowanie i dostęp polskich pacjentów do wybranych, najnowszych metod leczenia chorób sercowo-naczyniowych

14.00-14.45

Lunch

14.45-16.15

Sesje Tematyczne

 • Diabetologia – profilaktyka, edukacja, terapia

  więcej
   

  Diabetologia – profilaktyka, edukacja, terapia

  • Epidemiologia cukrzycy w Polsce oraz prognozy dotyczące liczby zachorowań w najbliższych latach
  • Diagnozowanie cukrzycy – często nadal zbyt późno
  • Edukacja diabetologiczna pacjentów i personelu medycznego w Polsce – mamy wiele do zrobienia
  • Dotychczasowe programy zdrowotne w zakresie prewencji – próba oceny
  • Profilaktyka cukrzycy typu 2 na tle innych krajów
  • Koszty leczenia cukrzycy i jej powikłań
  • Nowoczesne terapie cukrzycy:
  • Refundacja leków przeciwcukrzycowych w Polsce i na świecie
  • Przyszłość w leczeniu cukrzycy typu 1 i 2 – najnowsze doniesienia naukowe
 • Dlaczego w ochronie zdrowia potrzebny jest system compliance

  więcej
   

  Dlaczego w ochronie zdrowia potrzebny jest system compliance

  • Zamówienia publiczne – dobre praktyki i wzorcowe dokumenty (regulaminy, umowy), jako narzędzia ułatwiające współpracę zamawiających z wykonawcami
  • System compliance w firmie i szpitalu – moda czy faktyczna potrzeba?
  • Prawne i etyczne aspekty współpracy przedstawicieli ochrony zdrowia z przedstawicielami przemysłu medycznego – na co należy zwrócić uwagę?