Agenda

 • Dzień 1 22 października 2015 r.

Pobierz agendę jako plik PDF

08.30-09.00

Rejestracja uczestników

9.00-11.30

Sesja inauguracyjna

Nowa kadencja, nowe otwarcie w polityce zdrowotnej? Debata polityków, przedstawicieli środowiska lekarskiego, ekspertów

więcej
 

Nowa kadencja, nowe otwarcie w polityce zdrowotnej? Debata polityków, przedstawicieli środowiska lekarskiego, ekspertów

 • Od wyborów do wyborów – bilans kadencji 2011-2015 w ochronie zdrowia
 • Opieka zdrowotna po wyborach parlamentarnych – kontynuacja, rewolucja, a może porozumienie mimo politycznych podziałów?
 • Debata polityków różnych opcji, czyli przegląd koncepcji dotyczących wybranych zagadnień
 • Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej: jaki model ubezpieczeń?
 • Na co stać państwo i obywateli – dyskusja o budżecie, składce zdrowotnej i części PKB przeznaczanej na ochronę zdrowia
 • Przyszłość Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Próba sformułowania rekomendacji dotyczących polityki zdrowotnej dla przyszłego rządu

11.30-12.00

Przerwa

12.00-14.00

Sesje Tematyczne

 • Zdrowy szpital. Prawo, finanse, zarządzanie

  więcej
   

  Zdrowy szpital. Prawo, finanse, zarządzanie

  • Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej; postępowania konkursowe NFZ
  • Zarządzanie ryzykiem klinicznym i bezpieczeństwo prawne podmiotów leczniczych – przepisy i rzeczywistość
  • Ubezpieczenia szpitali
  • Restrukturyzacja szpitali a konieczność zapewnienia ciągłości świadczeń
  • Przykłady rozwiązań optymalizujących koszty w placówkach medycznych
  • Outsourcing – uwarunkowania prawne, nowe rodzaje usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne dla jednostek ochrony zdrowia
 • Polityka lekowa – między potrzebami a możliwościami

  więcej
   

  Polityka lekowa – między potrzebami a możliwościami

  • Ustawa refundacyjna – bilans dotychczasowych efektów
  • Czy każda nowość jest innowacją – dyskusja o zasadach oceny technologii lekowych i dostępu pacjentów do najnowszych farmakoterapii w Polsce
  • Współpłacenie polskich pacjentów za leki; ubezpieczenia lekowe
  • Wpływ przemysłu farmaceutycznego na gospodarkę i rozwój innowacyjności Polski
  • Znaczenie lokalnego przemysłu farmaceutycznego dla bezpieczeństwa lekowego kraju
 • Szczepienia ochronne w Polsce

  więcej
   

  Szczepienia ochronne w Polsce

  • Prawdy i mity na temat szczepień
  • Co można zrobić, aby budować świadomość szczepień. Gdzie szukać wiarygodnych informacji na temat szczepień
  • Kalendarz szczepień – gdzie jesteśmy na tle Europy?
  • Szczepienia ochronne jako istotny aspekt zdrowia publicznego
  • Koszt leczenia powikłań chorób zakaźnych w Polsce, przeciwko którym można się zaszczepić

14.00-14.45

Lunch

14.45-16.30

Sesje Tematyczne

 • Ubezpieczenia zdrowotne – bliżej końca monopolu publicznego płatnika?

  więcej
   

  Ubezpieczenia zdrowotne – bliżej końca monopolu publicznego płatnika?

  • Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, czyli jakie? Projektów ustaw i koncepcji było wiele, będą następne?
  • Obecna i przyszła rola narodowego płatnika w systemie ubezpieczeniowym
  • Aktywność ubezpieczycieli na rynku usług medycznych w Polsce
  • W jaki sposób finansować leczenie pacjentów nieubezpieczonych – skala problemu
  • Zagraniczne leczenie ubezpieczonych pacjentów – funkcjonowanie w praktyce tzw. dyrektywy transgranicznej
 • Technologie teleinformacyjne w ochronie zdrowia

  więcej
   

  Technologie teleinformacyjne w ochronie zdrowia

  • Stan prac nad realizacją Projektu P1 – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych
  • Projekty informatyczne realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) – 1 sierpnia 2017 r. zbliża się szybkimi krokami
  • Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej – dziś i jutro; zarządzanie bezpieczeństwem danych medycznych w podmiotach leczniczych
  • Rozwiązania informacyjne w polskich szpitalach
  • Warunki udanego wdrożenia systemu w placówce ochrony zdrowia
 • Kilka chorób, wspólny problem – aby pacjenci mieli szansę na dobre leczenie

  więcej
   

  Kilka chorób, wspólny problem – aby pacjenci mieli szansę na dobre leczenie

  • Problemy pacjentów cierpiących na niektóre choroby:
  • Stwardnienie rozsiane
  • Choroby kręgosłupa
  • Dostęp do nowoczesnych terapii w trudnych jednostkach chorobowych
  • Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujących terapię tych chorób – potrzeby i ograniczenia
  • Koszty wykluczenia społecznego pacjentów cierpiących na wybrane choroby

19.00

Gala Rynku Zdrowia, podczas której uroczyście wręczone zostaną Portrety Polskiej MedycynyDzień 2, 23 października 2015

08.30-09.00

Rejestracja uczestników

9.00-10.30

Sesje Tematyczne

 • Zdrowy szpital. Bezpieczeństwo i efektywność terapii

  więcej
   

  Zdrowy szpital. Bezpieczeństwo i efektywność terapii

  • Jakość świadczeń zdrowotnych – wdrażanie systemów oceny jakości w jednostkach ochrony zdrowia
  • Bezpieczeństwo terapii – wybrane zagadnienia:
  • Monitorowanie zdarzeń niepożądanych
  • Higiena i procedury ograniczające zakażenia wewnątrzszpitalne
  • Wyniki leczenia – model ich mierzenia, oceny i porównywania między różnymi placówkami ochrony zdrowia
  • Znaczenie rejestrów medycznych
  • Efektywność kosztowa stosowanych w szpitalu leków, materiałów i narzędzi a bezpieczeństwo pacjenta
 • Aparatura i wyposażenie w jednostkach ochrony zdrowia

  więcej
   

  Aparatura i wyposażenie w jednostkach ochrony zdrowia

  • Obecny stan i prognoza dotycząca potrzeb sprzętowych w polskich szpitalach
  • Prawo zamówień publicznych a zakupy aparatury i wyposażenia – na ile nowelizacja przepisów sprzyja odchodzeniu od kryterium ceny jako dominującego w postępowaniach przetargowych
  • Dostęp polskich pacjentów do najnowszych technologii medycznych – możliwości, przepisy a rzeczywiste potrzeby
  • Wybrane trendy rozwoju aparatury; diagnostyka obrazowa, blok operacyjny, procedury małoinwazyjne, zdalne monitorowanie pacjenta
  • Robotyka medyczna
 • Choroby płuc w Polsce – aby oddychać pełną piersią...

  więcej
   

  Choroby płuc w Polsce – aby oddychać pełną piersią...

  • Epidemiologia wybranych chorób płuc w Polsce oraz próba oceny osiąganych wyników ich leczenia
  • Główne przyczyny zapadalności na choroby płuc, w tym m.in. zanieczyszczenie powietrza
  • POChP – to nie jest tylko choroba palaczy
  • Samoistne włóknienie płuc – czynniki ryzyka, wytyczne dotyczące rozpoznawania i leczenia
  • Nadciśnienie płucne – jak je leczymy?
  • Dostęp polskich pacjentów do najnowszych terapii w wybranych chorobach płuc

10.30-10.45

Przerwa

10.45-12.15

Sesje Tematyczne

 • Jednostki samorządu zdrowotnego

  więcej
   

  Jednostki samorządu zdrowotnego

  • Rola samorządów w systemie ochrony zdrowia – dyskusja z udziałem przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego (JST) różnych szczebli
  • Samorządy jako organy prowadzące podmioty lecznicze – wybrane aspekty finansowe, zarządcze i prawne
  • Przekształcenia publicznych jednostek ochrony zdrowia – obecna i przewidywana struktura własnościowa szpitali
  • Zadania samorządów dotyczące profilaktyki, edukacji zdrowotnej, opieki nad seniorami oraz wynikające z wybranych programów zdrowotnych
  • Czy samorządy tworzą skuteczne lobby w ochronie zdrowia – działania organizacji zrzeszających samorządowców oraz menedżerów placówek, dla których JST są organami prowadzącymi.
 • Polska onkologia – osiągnięcia i pakiet problemów do rozwiązania

  więcej
   

  Polska onkologia – osiągnięcia i pakiet problemów do rozwiązania

  • Wskaźniki dotyczące zapadalności i wyników leczenia polskich pacjentów w wybranych chorobach nowotworowych
  • Nakłady na leczenie onkologiczne w Polsce – ich wielkość i dystrybucja
  • Organizacja leczenia – czy pakiet onkologiczny wniósł optymalne rozwiązania?
  • Pakiet onkologiczny – kolejne podsumowania i porównanie z założeniami tzw. Cancer Planu
  • Nowe możliwości terapeutyczne – przykłady, próba oceny skuteczności
  • Dostęp polskich pacjentów do najnowszych, przełomowych terapii w wybranych chorobach nowotworowych

12.15-12.30

Przerwa

12.30-14.00

Sesje Tematyczne

 • Zdrowy szpital. Inwestycje w podmiotach leczniczych – ten proces nie ma końca

  więcej
   

  Zdrowy szpital. Inwestycje w podmiotach leczniczych – ten proces nie ma końca

  • Modernizacja obiektów ochrony zdrowia w Polsce – skala potrzeb
  • Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych – wybór optymalnych rozwiązań
  • Grupy zakupowe – kiedy wspólne przetargi przynoszą oszczędności?
  • Uwarunkowania prawne procesów inwestycyjnych w ochronie zdrowia, w tym wymagania MZ i NFZ
 • e-Zdrowie – czy korzystamy z tych możliwości?

  więcej
   

  e-Zdrowie – czy korzystamy z tych możliwości?

  • Omówienie rozwiązań telemedycznych w wybranych dziedzinach medycyny
  • Narzędzia telemedyczne – korzyści i ograniczenia
  • Innowacyjne technologie w zakresie e-Zdrowia w opiece nad seniorami
  • Obecne i postulowane regulacje prawne niezbędne dla rozwoju świadczeń z zastosowaniem telemedycyny
  • Technologie mobilne w medycynie
 • Kardiologia – żeby sukcesów było jeszcze więcej

  więcej
   

  Kardiologia – żeby sukcesów było jeszcze więcej

  • Choroby sercowo-naczyniowe w Polsce – wybrane wskaźniki zapadalności oraz wyników leczenia oraz ich omówienie
  • Osiągnięcia polskiej kardiologii interwencyjnej m.in. dotyczące leczenia pacjentów z zawałami serca
  • Życie po zawale: Jak zredukować śmiertelność odległą w tej grupie pacjentów? Znaczenie edukacji, dostępu do rehabilitacji kardiologicznej
  • Niewydolność serca – zespół problemów; jak wdrażać najnowsze wytyczne w leczeniu niewydolności serca, także w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej?
  • Elektrokardiologia w Polsce – wybrane osiągnięcia i problemy do rozwiązania
  • Finansowanie i dostęp polskich pacjentów do wybranych, najnowszych metod leczenia chorób sercowo-naczyniowych

14.00-14.45

Lunch

14.45-16.15

Sesje Tematyczne

 • Diabetologia – profilaktyka, edukacja, terapia

  więcej
   

  Diabetologia – profilaktyka, edukacja, terapia

  • Epidemiologia cukrzycy w Polsce oraz prognozy dotyczące liczby zachorowań w najbliższych latach
  • Diagnozowanie cukrzycy – często nadal zbyt późno
  • Edukacja diabetologiczna pacjentów i personelu medycznego w Polsce – mamy wiele do zrobienia
  • Dotychczasowe programy zdrowotne w zakresie prewencji – próba oceny
  • Profilaktyka cukrzycy typu 2 na tle innych krajów
  • Koszty leczenia cukrzycy i jej powikłań
  • Nowoczesne terapie cukrzycy:
  • Refundacja leków przeciwcukrzycowych w Polsce i na świecie
  • Przyszłość w leczeniu cukrzycy typu 1 i 2 – najnowsze doniesienia naukowe
 • Dlaczego w ochronie zdrowia potrzebny jest system compliance

  więcej
   

  Dlaczego w ochronie zdrowia potrzebny jest system compliance

  • Zamówienia publiczne – dobre praktyki i wzorcowe dokumenty (regulaminy, umowy), jako narzędzia ułatwiające współpracę zamawiających z wykonawcami
  • System compliance w firmie i szpitalu – moda czy faktyczna potrzeba?
  • Prawne i etyczne aspekty współpracy przedstawicieli ochrony zdrowia z przedstawicielami przemysłu medycznego – na co należy zwrócić uwagę?

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.