Pakiet onkologiczny nadal czeka na zmiany

Po ośmiu miesiącach funkcjonowania pakietu onkologicznego można powiedzieć, że posiadamy rzetelne dane opisujące efekty wprowadzonych zmian - mówi Rynkowi Zdrowia doc. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Pakiet onkologiczny nadal czeka na zmiany

- Dla części pacjentów kwalifikujących się do grupy o nielimitowanym dostępie do leczenia, sytuacja się poprawiła. W wielu szpitalach, w tym w DCO, zmieniono system organizacji pracy i ułatwiono tym chorym dostęp do wszystkich procedur diagnostycznych i leczniczych - tłumaczy dyr. Maciejczyk.

- Dla drugiej grupy chorych, którzy częściowo mieszczą się w kryteriach pakietu onkologicznego, sytuacja się nieco pogorszyła, aczkolwiek zmiany organizacyjne wprowadzone w szpitalach nastawione były na zwiększenie świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, dlatego - jeśli diagnostyka i leczenie mogło być prowadzone bez hospitalizacji - to i dla nich dostępność jest nadal do zaakceptowania - stwierdza.

- Problem stanowią natomiast limitowane świadczenia dla pacjentów, u których leczenie onkologiczne rozpoczęto przed wprowadzeniem pakietu. Ograniczenia finansowania dotyczą m.in. świadczeń, które związane są z leczeniem paliatywnym (m.in. radioterapia paliatywna) oraz leczeniem wspomagającym pacjentów onkologicznych, np. implantacji portu naczyniowego, przetoczenia produktów krwiopochodnych a także żywienia do- i pozajelitowego - tłumaczy doc. Adam Maciejczyk.

Podkreśla, że taka sytuacja jest nie do zaakceptowania, dlatego konieczna jest pilna modyfikacja zapisów wykluczających część pacjentów onkologicznych z pakietu. Niezbędne jest umożliwienie rozliczania tych procedur w ramach pakietu onkologicznego, czyli zapewnienie chorym onkologicznym pełnego, nielimitowanego dostępu do leczenia.

Kolejnym negatywnym efektem wdrożenia pakietu onkologicznego, na który wskazuje specjalista, jest pogorszenie sytuacji finansowej szpitali. Przyczyną tego stanu jest zbyt niska wycena procedur realizowanych w ramach diagnostyki pacjentów oraz zaniżona wycena hospitalizacji do chemio- i radioterapii.

Pakiet onkologiczny będzie jednym z tematów poruszanych podczas XI Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 22-23 października 2015 r.).