Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L M N O P R S T W Z Ź
Michał Kępowicz

Michał Kępowicz

członek zarządu, Philips Polska, członek zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

GPA & Market Access Leader w Philips Healthcare CEE, Członek Zarządu Philips Polska oraz Członek Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych - POLMED.

Odpowiada za rozwój współpracy i inicjatyw z instytucjami rządowymi, samorządami, uczelniami i szpitalami. Ściśle współpracuje z UNGC w zakresie wdrażania zrównoważonej polityki dla systemu ochrony zdrowia.

Zanim związał się z firmą Philips w 2016 r. przez wiele lat pracował w administracji rządowej. Był zatrudniony jako Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, a także Współprzewodniczący Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI 2014-2021 w ochronie zdrowia.

Wcześniej był Głównym Ekspertem ds. funduszy przedakcesyjnych Phare i Transition Facility w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (obecnie część MSZ). Negocjator programów europejskich i mechanizmów finansowych, ekspert w zakresie zarządzania projektami transgranicznymi i inicjatywami o dużej skali, ukierunkowanymi na innowacje.

Bierze udział w sesjach:

 •  

  Kardiologia

  Choroby sercowo-naczyniowe. Jak skutecznie z nimi walczyć? Rozwiązania systemowe. Nowe terapie. 

  Kardiologia

  • Maciej Banach - sekretarz generalny, Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Lipidologiczne, CMO, Dairy Biotechnologies, prezes, Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia”
  • Michał Dzięgielewski - dyrektor, Departament Lecznictwa, MInisterstwo Zdrowia
  • Agnieszka Graczyk-Szuster - prezeska, Fundacja Kobiety Medycyny, założycielka, prezeska, Doktor od Serca
  • Tomasz Hryniewiecki - konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, kierownik, Klinika Wad Zastawkowych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy
  • Paweł Kaźmierczak - członek zarządu, dyrektor ds. medycznych, American Heart of Poland SA
  • Michał Kępowicz - członek zarządu, Philips Polska, członek zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
  • Przemysław Leszek - Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii, Oddział Mechanicznego Wspomagania i Transplantologii Serca, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy
  • Przemysław Mitkowski - prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2021-2023, kierownik, Pracownia Elektroterapii Serca, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
 • Rozwiązania cyfrowe i cyberbezpieczeństwo

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Rozwiązania cyfrowe i cyberbezpieczeństwo

  Jak zadbać o bezpieczeństwo danych medycznych? Procedury, nowe rozwiązania. Rządowe programy i środki. Rozdrobnienie systemów czy centralizacja? Budowanie zaufania do systemu e-zdrowia.

  Rozwiązania cyfrowe i cyberbezpieczeństwo

POWRÓT