Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L M N O P R S T W Z Ź
Grzegorz Rychwalski

Grzegorz Rychwalski

wiceprezes zarządu

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków

Prawnik. Ekspert w dziedzinie rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia.
Ekspert ds. współpracy z administracją rządową, spraw publicznych, polityk i legislacji. Były urzędnik państwowy, dyplomata. Doświadczenie w branży farmaceutycznej, w firmach z TOP 3 na świecie.
Wykładowca i panelista. Od wielu lat (15+) aktywnie zaangażowany we współtworzenie regulacji
i ekosystemów legislacyjnych ONZ, UE i PL z udokumentowanymi osiągnięciami w Genewie, Brukseli i Warszawie.

Ekspert w dziedzinie otoczenia prawno-biznesowego mający wpływ na tworzenie i funkcjonowanie przemysłu farmaceutycznego w Polsce i UE. Ekspert w zakresie procesu legislacyjnego polskiego
i europejskiego.

Wiceprezes Polskiego Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków, wiceprzewodniczący Grupy ds. Zdrowia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
(obszary tematyczne o największym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju)
przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, członek Rady Biznesu przy Agencji Badań Medycznych, ekspert Komisji ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym KOMITETU TERAPII I NAUK O LEKU przy Polskiej Akademii Nauk. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji.

Ekspert w dziedzinie rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia Związku Przedsiębiorców
i Pracodawców, Business Centre Club oraz Konfederacji Lewiatan.

Lider Rady IP Konfederacji Lewiatan. Członek Grup Roboczych Medicines for Europe, organizacji zrzeszającej największych producentów leków generycznych i biologicznych równoważnych
w Europie. Członek Grup Roboczych BusinessEurope. Członek Grup Roboczych organizacji OECD Business.

Wcześniej, Naczelnik Wydziału Prawnego w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, Attaché ds. Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli oraz Wiceprzewodniczący Grupy ds. Farmaceutyków i Wyrobów Medycznych Rady Unii Europejskiej. Były delegat Rządu RP do grup roboczych Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia. Doświadczenie korporacyjne zdobywał jako
Szef Strategii w INFARMA, a także jako Governmental Affairs & Policy Manager w Janssen Polska.

Nagrody i wyróżnienia:

·        list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów RP

·        obecność na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskim sektorze ochrony zdrowia
w latach 2018, 2019, 2021, 2022.

·        Nagroda Zaufania Złoty OTIS w 2023 roku.

Bierze udział w sesjach:

 • Bezpieczeństwo lekowe

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Bezpieczeństwo lekowe

  Jak budować bezpieczeństwo lekowe? Czy zmiany, które zaszły w ostatnich latach, są dobre? Jakie są najważniejsze filary budowania bezpieczeństwa lekowego?

  Bezpieczeństwo lekowe

  • 1 - 1
  • 4 - 4
  • 1 - 1
  • 4 - 4
  • 5 - 5
  • 4 - 4
  • 4 - 4
 • Leki biologiczne ‒ biorównoważne

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Leki biologiczne ‒ biorównoważne

  W Europie dostęp do leków biologicznych biorównoważnych ma ok. 20 procent pacjentów, w Polsce jest on na poziomie ok. 3 proc. Co zrobić, by zwiększyć dostępność leków biologicznych w Polsce? Planowane zmiany.

  Leki biologiczne ‒ biorównoważne

  • 4 - 4
  • 6 - 6
  • 4 - 4
  • 4 - 4
  • 1 - 1
  • 2 - 2
  • 6 - 6
POWRÓT