Konieczne jest wdrażanie nowych modeli finansowania ochrony zdrowia

WOK/Rynek Zdrowia - 26-10-2017
Konieczne jest wdrażanie nowych modeli finansowania ochrony zdrowia

- Finansowanie opieki zdrowotnej, w tym m.in. nowych technologii medycznych, jest poważnym wyzwaniem nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych krajach - mówi Michał Kępowicz, dyrektor ds. relacji zewnętrznych w Philips Polska.

- Okazuje się, że w latach 2014-2040 globalne nakłady na ochronę zdrowia zwiększą się z 9 trylionów do 24 trylionów dolarów - informuje dyrektor Kępowicz.

- Odpowiedzi na pytanie, jak sprostać finansowo temu wzrostowi wydatków, jest wiele - obejmują nie tylko rozwiązania systemowe i dotyczące regulacji prawnych, ale także wdrażanie skutecznych działań w zakresie profilaktyki oraz edukacji - zaznacza.

- Oczywiście bardzo ważne jest tworzenie odpowiednich modeli finansowania ochrony zdrowia, w tym niezbędnych inwestycji. Chodzi m.in. o partnerstwo publiczno-prywatne oraz mechanizmy zwrotne, czyli nie tylko granty i dotacje, ale także narzędzia umożliwiające reinwestowanie przychodów, a także oszczędności w systemie - dodaje Michał Kępowicz.

Wypowiedź zarejestrowana podczas XIII Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 23-24 października 2017).