Prelegenci

A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T W Z
Tomasz Sacha

Tomasz Sacha

kierownik, Katedra i Klinika Hematologii, Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. med. Tomasz Sacha ukończył Akademię Medyczną w Krakowie w 1992r (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Podczas studiów brał aktywny udział w pracach zespołu badawczego II Kliniki Chorób Wewnętrznych kierowanego przez prof Andrzeja Szczeklika, jego prace uzyskały dwukrotnie I miejsca podczas Konferencji organizowanych przez Studenckie Towarzystwo Naukowe. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Klinice Hematologii UJCM, uzyskał specjalizację I i II stopnia z Chorób Wewnętrznych, a następnie z Hematologii. W trakcie swojej pracy odbył kilka staży zagranicznych m.in w Bazylei, Genui i w Turynie. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1999r. Tematem dysertacji było zastosowanie metod biologii molekularnej w diagnostyce przewlekłej białaczki szpikowej. W 2008r. uzyskał tytuł Diagnosty Laboratoryjnego, w 2013 habilitował się na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki jego staraniom w Polsce powstała sieć współpracujących laboratoriów biologii molekularnej. Pracownia, nad którą sprawuje merytoryczny nadzór uzyskała nadany przez European Leukemia Net status laboratorium referencyjnego dla Polski i nadzoruje proces standaryzacji oznaczania ilościowego genu BCR/ABL1 typowego dla przewlekłej białaczki szpikowej. W 2002 roku istotnie przyczynił się do powstania Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową, którego celem było uzyskanie pełnego dostępu do nowoczesnego leczenia tej choroby. W 2008r za pracę na rzecz pacjentów został uhonorowany nagrodą „Zasłużony dla Życia” i tytułem Honorowego Członka nr 1 tego Stowarzyszenia. Od 2013r. pełni funkcję przewodniczącego sekcji Hematologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, a od 2017r. funkcję przewodniczącego sekcji ds. przewlekłej białaczki szpikowej Polskiej Grupy Białaczek Dorosłych (PALG). Posiada duże doświadczenie kliniczne w zastosowaniu inhibitorów kinaz tyrozynowych oraz w zakresie diagnostyki molekularnej przewlekłych nowotworów mieloproliferacyjnych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą także możliwości eliminacji białaczkowych komórek macierzystych w tych schorzeniach.

Bierze udział w sesjach:

 • Hematoonkologia w Polsce – wybrane zagadnienia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Hematoonkologia w Polsce – wybrane zagadnienia

  • Nowotwory krwi – czy system ochrony zdrowia w Polsce nadąża za epidemiologią?
  • Omówienie wybranych wskaźników dotyczących zapadalności i efektów leczenia polskich pacjentów z nowotworami krwi
  • Czy i jak wyodrębnić z zakresu opieki onkologicznej zagadnienia dotyczące hematoonkologii?
  • Kompleksowa i koordynowana opieka hematoonkologiczna – korzyści dla pacjentów
  • Jak skutecznie leczyć pacjentów z nowotworami krwi – organizacja leczenia, dostęp chorych do innowacyjnych terapii i programy lekowe w wybranych chorobach hematoonkologicznych
POWRÓT