Prelegenci

A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T W Z
Ryszard Piotrowicz

Ryszard Piotrowicz

kierownik, Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii w Aninie. Autor 200  prac oryginalnych ( cytowania – 921, IF – 185, indeks Hirscha – 16) , pięciu monografii,  licznych rozdziałów w książkach z dziedziny  elektrokardiologii, telemedycyny, rehabilitacji kardiologicznej. Wieloletni członek  ZG Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Założyciel i wieloletni Przewodniczący Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK. Przewodniczący (w latach 2011-2013)  i wieloletni członek Zarządu Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku PTK. Prezydent International Society of Holter and Noninvasive Elektrokardiology (2013 – 2015). Od 2015 roku Przewodniczący Komisji Informatyki i Telemedycyny PTK. Obecny wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN. Inicjator rozpowszechniania badań holterowskich w Polsce. Od 2000 roku zaangażowany w rozwój i upowszechnienie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej. Wraz z doc. Ewą Piotrowicz oraz  Zespołem  stworzył pierwszy w świecie model telerehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca. Walnie przyczynił się  do finasowania  telerehabilitacji hybrydowej  przez NFZ. Za pionierskie wykorzystanie telefonii komórkowej w telekardiologii, wyróżniony przez Mobile Internet Tytułem Innowatora Roku 2010. Redaktor prowadzący rekomendacji  International Society of Holter and Noninvasive Elektrokardiology/Heart Rhythm Society w zakresie   telemetrii a także Rekomendacji w zakresie Telekardiologii  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Bierze udział w sesjach:

 • Telemedycyna w systemie ochrony zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Telemedycyna w systemie ochrony zdrowia

  • Rozwój telemedycyny w Polsce – wybrane zagadnienia medyczne, prawne i finansowe
  • Efektywne narzędzia zdalnej opieki nad pacjentem i jego monitorowanie – dlaczego nie ma odwrotu od wdrażania takich rozwiązań
  • Skala zastosowania rozwiązań telemedycznych w Polsce – w jakim miejscu jesteśmy?
  • Przykłady rozwiązań telemedycznych w polskich placówkach
POWRÓT