Prelegenci

A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T W Z
Piotr Welenc

Piotr Welenc

zastępca dyrektora Regulatory Software&Compliance ds. rozwoju rynku GRC

Wolters Kluwer Polska SA

Zastępca Dyrektora Regulatory Software&Compliance ds. rozwoju rynku GRC w Wolters Kluwer Polska. W latach 2009-2012 audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej i Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 6 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 3 lata w Zespole ds. zarządzania strategicznego. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Był wykładowcą podyplomowych studiów w ponad 18 uczelniach w Polsce z zakresu audytu wewnętrznego i zarzadzania ryzykiem. Od 2003 roku jest prelegentem w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu informatycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ciągłości działania dla inspektorów UKNF oraz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach tematycznych dot. zarządzania ryzykiem. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Audytor wewnętrzny i informatyczny, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT governance, compliance, Sarbaness-Oxley (SOX). Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.

Bierze udział w sesjach:

  • RODO w ochronie zdrowia – wybrane pytania, wątpliwości, nieporozumienia

    ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
     

    RODO w ochronie zdrowia – wybrane pytania, wątpliwości, nieporozumienia

    Wykłady i prezentacje

POWRÓT