Prelegenci

A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T W Z
Monika Adamczyk-Sowa

Monika Adamczyk-Sowa

kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, prezes elekt, Sekcja SM Polskie Towarzystwo Neurologiczne

Lekarz, specjalista neurolog; Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Prezes Elekt Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Członek krajowych i międzynarodowych zespołów eksperckich z zakresu leczenia stwardnienia rozsianego.

Inicjator współpracy naukowo-badawczej z wieloma jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą. Współautorka publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych z dziedziny patofizjologii i leczenia chorób neuroimmunologiczno-zapalnych, chorób naczyniowych mózgu oraz stresu oksydacyjnego.

Wykładowca na konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu chorób układu nerwowego. Recenzent w czasopismach naukowych. Licencjonowany elektrofizjolog z zakresu elektromiografii i potencjałów wywołanych Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Sekcji Stwardnienia Rozsianego PTN, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Amerykańskiej Akademii Neurologii.

Uczestniczy w kształceniu młodej kadry jako nauczyciel akademicki, kierownik specjalizacji lekarzy z neurologii, opiekun naukowy w przewodach doktorskich. Organizator cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych „Zabrzańskie Dni Neurologiczne”.

Członek Komitetów Naukowych ogólnopolskich konferencji neurologicznych. Organizator kursów szkoleniowych dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dla lekarzy specjalizujących się w neurologii oraz neurologii dziecięcej z zakresu neuroinfekcji, chorób zapalno-demielinizacyjnych OUN, elektroencefalografii, elektromiografii, potencjałów wywołanych, ultrasonografii dopplerowskiej.

Współpracuje z organizacjami pacjentów, bierze udział w popularyzacji wiedzy na temat chorób neurologicznych w mediach.

Bierze udział w sesjach:

 • Leczenie stwardnienia rozsianego w Polsce – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Leczenie stwardnienia rozsianego w Polsce – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań

  • Główne wyzwania dotyczące leczenia pacjentów z SM w Polsce
  • Organizacja i finansowanie terapii w stwardnieniu rozsianym – drogi do skutecznego modelu
  • Dostępności innowacyjnych terapii w stwardnieniu rozsianym w Polsce – perspektywa decydentów, lekarzy i pacjentów
  • Koszty pośrednie i bezpośrednie związane ze stwardnieniem rozsianym – próba bilansu
  • Jakość życia polskich pacjentów z SM – mamy wiele do poprawienia
POWRÓT