Prelegenci

A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T W Z
Beata Ambroziewicz

Beata Ambroziewicz

wiceprezes, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, członek grupy sterującej, All.Can Polska

Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”, Członek Zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, z-ca Redaktora Naczelnego Głosu Pacjenta Onkologicznego, Członek Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, członek Narodowej Rady Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia „Wspólnie dla Zdrowia”.

Ukończyła Studia Wyższe na kierunku Marketing
i Zarządzanie Uniwersytetu Warszawskiego, od ponad 10 lat jest związana z organizacjami pacjentów, aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami instytucji związanych ze zdrowiem, resortem zdrowia, NFZ, Rzecznikiem Praw Pacjenta i in. Koordynuje realizację ogólnopolskich projektów finansowanych z funduszy unijnych i norweskich takich jak: „Obywatele dla Zdrowia”, „Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii” czy „Społeczny monitoring wdrażania
i realizacji przez Ministerstwo Zdrowia pakietu onkologicznego”.

Organizuje i uczestniczy w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach, sympozjach, szkoleniach poświęconych tematyce zdrowia oraz wsparciu pacjentów. Promuje konstytucyjne zasady pomocniczości, dialogu społecznego oraz współdziałania, otwartości, solidarności i wzajemnego wspieraniu związków, stowarzyszeń, federacji, fundacji
i innych organizacji pacjentów.

W ramach parasolowej organizacji Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia” pragnie razem z innymi przedstawicielami pacjentów kształtować sprzyjające postawy społeczne wobec organizacji pacjentów, budować ich rzetelny wizerunek, być jednym z rzeczników środowiska pacjentów, wzmacniać porozumienia branżowe, regionalne
i międzynarodowe, opiniować prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych.

Bierze udział w sesjach:

 • Koszty pośrednie w systemie opieki zdrowotnej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Koszty pośrednie w systemie opieki zdrowotnej

  • Koszty bezpośrednie i pośrednie – w jaki sposób powinniśmy je liczyć?
  • Znaczenie kosztów związanych z wybranymi chorobami dla systemu ochrony zdrowia i całej gospodarki
  • Inwestowanie w skuteczne terapie – korzyści medyczne, społeczne i ekonomiczne. Przykłady i dyskusja
  • Czy możliwe jest uwzględnianie kosztów pośrednich w procesie refundacyjnym?
 • Hematoonkologia w Polsce – wybrane zagadnienia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Hematoonkologia w Polsce – wybrane zagadnienia

  • Nowotwory krwi – czy system ochrony zdrowia w Polsce nadąża za epidemiologią?
  • Omówienie wybranych wskaźników dotyczących zapadalności i efektów leczenia polskich pacjentów z nowotworami krwi
  • Czy i jak wyodrębnić z zakresu opieki onkologicznej zagadnienia dotyczące hematoonkologii?
  • Kompleksowa i koordynowana opieka hematoonkologiczna – korzyści dla pacjentów
  • Jak skutecznie leczyć pacjentów z nowotworami krwi – organizacja leczenia, dostęp chorych do innowacyjnych terapii i programy lekowe w wybranych chorobach hematoonkologicznych
POWRÓT