Prelegenci

A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T W Z
Anna Kacprzyk

Anna Kacprzyk

manager ds. innowacji i etyki biznesu

INFARMA

dr Anna Kacprzyk, Innovation and Public Affairs Manager, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA - jest absolwentką ekonomii oraz doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego).  Jest wieloletnim pracownikiem instytucji publicznych, kierowała pracą departamentów w Ministerstwie Gospodarki (obecnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) i w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Była odpowiedzialna za realizację programów w zakresie innowacji i wsparcia przedsiębiorstw, wspierania inwestycji zagranicznych, współpracy nauki z biznesem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Posiada również doświadczenie biznesowe jako członek rad nadzorczych, współpracowała z instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami przedsiębiorców. Obecnie odpowiada w INFARMIE za działania z zakresu innowacji i relacji zewnętrznych.

Bierze udział w sesjach:

 • Polityka lekowa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Polityka lekowa

  • Co wynika z dokumentu „Polityka Lekowa Państwa”
  • System refundacyjny w Polsce – dyskusja z udziałem decydentów, pacjentów i przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego
  • Oczekiwania pacjentów, środowiska medycznego, przemysłu i możliwości finansowe państwa – jak osiągnąć lekowy kompromis
  • Polityka lekowa to nie tylko refundacja farmakoterapii
POWRÓT