Prelegenci

A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T W Z
Andrzej Balicki

Andrzej Balicki

partner

DLA Piper

Andrzej Balicki partner kierujący zespołem ds. regulacyjnych w warszawskim biurze DLA Piper.  
W swojej praktyce skupia się na sektorach wysoce regulowanych, w tym doradza w zakresie prawa żywnościowego i farmaceutycznego. Posiada także bogate doświadczenie związane z prawem konkurencji i doradza w tym zakresie zarówno na rzecz producentów, jak i dystrybutorów.

Andrzej posiada m.in. doświadczenie w doradztwie w zakresie wytwarzania, marketingu, reklamy i promocji żywności. Reprezentuje podmioty prywatne w postępowaniach przed organami administracji, w tym inspekcji sanitarnej, oraz sądami. Zajmuje się też tematyką zatwierdzania i rejestracji zakładów żywnościowych oraz przeprowadza badania stanu prawnego spółek z sektora żywnościowego. Ma doświadczenie w zakresie kształtowania modeli dystrybucji oraz ustalania cen.

Andrzej zajmuje się również m.in. kwestiami związanymi z prawem konkurencji. Doradza w zakresie kwestii antymonopolowych, transakcyjnych i organizacji sieci dystrybucji. W ramach praktyki prawa konkurencji, Andrzej doradza w kwestiach dotyczących porozumień kartelowych, innych porozumień horyzontalnych, dystrybucji produktów i nawiązywania współpracy z podmiotami pośredniczącymi w dystrybucji, nadużywania pozycji dominującej, a także praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i nieuczciwej konkurencji.

Andrzej obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem SPK - Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Andrzej brał udział jako prelegent w licznych konferencjach sektorowych, jest także autorem szeregu publikacji, w tym współautorem pierwszego komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Wolters Kluwer, 2013 r.) oraz pierwszego polskiego komentarza do rozporządzenia 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych (Wolters Kluwer, 2015 r.).

 

Bierze udział w sesjach:

 • Telemedycyna w systemie ochrony zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Telemedycyna w systemie ochrony zdrowia

  • Rozwój telemedycyny w Polsce – wybrane zagadnienia medyczne, prawne i finansowe
  • Efektywne narzędzia zdalnej opieki nad pacjentem i jego monitorowanie – dlaczego nie ma odwrotu od wdrażania takich rozwiązań
  • Skala zastosowania rozwiązań telemedycznych w Polsce – w jakim miejscu jesteśmy?
  • Przykłady rozwiązań telemedycznych w polskich placówkach
POWRÓT