Współpłacenie za wyroby medyczne w szpitalu - pod jakimi warunkami?

JJ/Rynek Zdrowia - 06-11-2016
Współpłacenie za wyroby medyczne w szpitalu - pod jakimi warunkami?

Proponowane w ramach projektu ustawy współpłacenie pacjenta za wyroby medyczne jest możliwe, ale ważne żeby sensownie ustalić kategorie wyrobów i dobrze przewidzieć system realizacji uprawnienia w szpitalach - podkreśla Michał Czarnuch, partner w Praktyce Life Sciences, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.

Mamy przepisy mówiące o bezpłatnym udzielaniu świadczeń w szpitalach. Nie jest jednak tak, że Konstytucja wymusza zapewnienie każdego świadczenia bezpłatnie, zatem dopuszcza tego rodzaju działania, jakim jest współpłacenie przez pacjenta za wyroby medyczne wybrane ponad limit - wyjaśnia mec. Michał Czarnuch.

Wskazuje na kilka istotnych kwestii wymagających przewidzenia i uważnej regulacji.

- Nie wyobrażam sobie, żeby istniała możliwość dopłat w przypadku wyrobów używanych w stanach nagłych. Mamy natomiast kategorię wyrobów medycznych używanych w ramach świadczeń planowych, których stosowanie w oparciu o współpłacenie możemy przewidzieć - mówi.

Wśród kolejnych kwestii do rozważenia przy stanowieniu prawa dotyczącego dopłat do wyrobów medycznych w szpitalu Michał Czarnuch wymienia m.in. zmiany w przepisach regulujące możliwość kupowania przez szpitale w ramach przetargów wyrobów medycznych o cenie ponad limit.

Wypowiedź zarejestrowana podczas XII Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 26-27 października 2016 r.).