XII Forum Rynku Zdrowia

W dniach 26-27 października 2016 r. odbyło się w Warszawie XII Forum Rynku Zdrowia. Ta jesienna dwudniowa konferencja stała się jedną z najbardziej prestiżowych i reprezentatywnych publicznych debat o obecnym stanie oraz przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Co roku w Forum Rynku Zdrowia uczestniczy ponad 1000 przedstawicieli szeroko rozumianego środowiska medycznego w naszym kraju, m.in. wybitne postaci medycyny, menedżerowie placówek medycznych, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej. 

Poprzednie Forum Rynku Zdrowia odbywało się tuż przed ciszą wyborczą, na ostatniej prostej kampanii poprzedzającej październikowe wybory parlamentarne w 2015 roku. Tegoroczna edycja Forum będzie więc znakomitą okazją do podsumowania już wprowadzonych oraz planowanych przez obecnych decydentów zmian w systemie opieki zdrowotnej.

XII Forum Rynku Zdrowia zainaugurowała debata plenarna pt. „Służba zdrowia czy ochrona zdrowia – znacznie więcej niż spór o słowa”, między innymi z udziałem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, parlamentarzystów, przedstawicieli: Narodowego Fundusz Zdrowia, organizacji lekarzy, pielęgniarek i przemysłu farmaceutycznego oraz ekspertów rynku medycznego. 

Relacja z sesji inauguracyjnej:
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/XII-Forum-Rynku-Zdrowia-sluzba-czy-ochrona-zdrowia,166933,14.html

Ponadto, podczas dwóch dni obrad, odbyło się 18 sesji tematycznych poświęconych m.in. polityce zdrowotnej, organizacji i finansowaniu świadczeń zdrowotnych oraz zagadnieniom terapeutycznym w wybranych dziedzinach medycyny.

Tradycyjnie, zwieńczeniem pierwszego dnia Forum była Gala, podczas której uroczyście wręczone zostały Portrety Polskiej Medycyny – wyróżnienia od 11 lat przyznawane przez redakcję miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia.

Relacja z Gali XII Forum Rynku Zdrowia:
http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Poznalismy-Laureatow-Portretow-Polskiej-Medycyny-2016,166950,10.html