Warszawa: już w środę rozpoczyna się XII Forum Rynku Zdrowia

MAK/Rynek Zdrowia - 23-10-2016
Warszawa: już w środę rozpoczyna się XII Forum Rynku Zdrowia

Trwa ostatnie odliczanie przed XII Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 26-27 października). Tegoroczną edycję otworzy sesja plenarna pt. "Służba zdrowia czy ochrona zdrowia - znacznie więcej niż spór o słowa".

W trwającej od wielu lat, pozornie akademickiej dyskusji w środowisku medycznym o tym, czy powinniśmy mówić o służbie zdrowia, czy o ochronie zdrowia, mieści się wiele zagadnień o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach.

Ponad 1000 gości
Oprócz debaty plenarnej, zaplanowano 18 sesji dotyczących zarówno polityki zdrowotnej, organizacji, finansów i zarządzania w ochronie zdrowia, jak również terapii w wybranych dziedzinach medycyny. W XII Forum Rynku Zdrowia uczestniczyć będzie ponad 1000 gości, a wśród nich ok. 100 prelegentów.

Udział w Forum potwierdzili między innymi parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organizacji lekarzy, pielęgniarek, pacjentów i przemysłu farmaceutycznego, dyrektorzy szpitali, eksperci rynku medycznego.

Tradycyjnie już zwieńczeniem pierwszego dnia Forum będzie Gala, podczas której uroczyście wręczone zostaną Portrety Polskiej Medycyny - wyróżnienia przyznawane przez redakcję miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia.

Szczegółowy program XII Forum Rynku Zdrowia: www.forumrynkuzdrowia.pl

Przypomnijmy, że ubiegłoroczne Forum otwierała sesja „Nowa kadencja, nowe otwarcie w polityce zdrowotnej?”, która stała się okazją do debaty o ochronie zdrowia przedstawicieli komitetów wyborczych PiS i PO. Rozmowa polityków miała miejsce tuż przed ciszą wyborczą, na ostatniej prostej kampanii.

Minął rok...
... i ponownie spotkamy się w stolicy w szczególnym momencie. Trwa bowiem coraz bardziej ożywiona debata nad planowanymi, wręcz fundamentalnymi zmianami w systemie ochrony zdrowia.

Poznaliśmy niedawno projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, przewidujący utworzenie sieci szpitali, w ramach której placówki miałyby zagwarantowane finansowanie ze środków publicznych. Opublikowano też założenia do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Istotne zmiany dotyczyć będą także przepisów w zakresie polityki lekowej (zapowiadana nowelizacja ustawy refundacyjnej oraz prawa farmaceutycznego), a obraz nadchodzącej rewolucji dopełnia zapowiedź likwidacji NFZ i przekazania zadań - związanych z kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych - do Wojewódzkich Urzędów Zdrowia.

Planowane zmiany w systemie opieki zdrowotnej będą najważniejszymi tematami większości z 19 sesji XII Forum Rynku Zdrowia.

Organizatorem konferencji jest redakcja miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia wraz wydawcą - Grupą PTWP.