Relacje dostawców ze szpitalami, czyli o pieniądzach prywatnych i publicznych

JJ/Rynek Zdrowia - 06-11-2016
Relacje dostawców ze szpitalami, czyli o pieniądzach prywatnych i publicznych

W relacjach między dostawcami wyrobów dla placówek ochrony zdrowia a środowiskiem medycznym uczestniczą w praktyce trzy podmioty: oferujący produkty i usługi, następnie jest strona kupująca, wreszcie trzecim podmiotem są pacjenci - wylicza Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed.

- Jest jeszcze jeden wyróżnik relacji pomiędzy dostawcami i producentami a środowiskiem medycznym. W Polsce, podobnie jak w większości krajów europejskich, po stronie zamawiających dominują pieniądze publiczne, natomiast oferenci dysponują środkami prywatnymi - mówi dyrektor Włodarczyk.

- Gdy dochodzi do styku pieniędzy publicznych i niepublicznych zawsze może wystąpić pojawienie się zagrożenia korupcją - dodaje Witold Włodarczyk.

Wypowiedź zarejestrowana podczas XII Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 26-27 października 2016 r.).