POZ oczekuje od specjalistów informacji zwrotnej o pacjencie

PW/Rynek Zdrowia - 07-11-2016
POZ oczekuje od specjalistów informacji zwrotnej o pacjencie

W opiece koordynowanej ważne jest wzajemne przekazywanie informacji o pacjencie pomiędzy specjalistami i szpitalami a lekarzami POZ. Oczekujemy kompletu informacji - zaznacza Tomasz Zieliński, lekarz rodzinny, ekspert Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Jak tłumaczy Tomasz Zieliński, dzisiaj - ponieważ nie jest możliwa wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy placówkami - pacjent musi przynieść do lekarza POZ dokumentację  papierową. Pacjent nierzadko ją gubi lub zapomina dostarczyć.

- Informacji, innych niż karta wypisowa, tak naprawdę mamy niewiele. Nie wszyscy specjaliści przekazują informację zwrotną, a pacjenci najczęściej w ogóle nie rozumieją potrzeby gromadzenia dokumentacji.

- Tylko posiadając pełną informację o pacjencie jesteśmy w stanie podejmować prawidłowe decyzje terapeutyczne i diagnostyczne - podkreśla Tomasz Zieliński.

Wypowiedź zarejestrowana podczas XII Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 26-27 października 2016 r.).