Polityka zdrowotna: spierajmy się, ale w końcu spróbujmy zagrać zespołowo

WOK/Rynek Zdrowia - 26-10-2016
Polityka zdrowotna: spierajmy się, ale w końcu spróbujmy zagrać zespołowo

W środę rozpoczęło się w Warszawie XII Forum Rynku Zdrowia (26-27 października) - 19 sesji, ponad 1000 uczestników, 100 prelegentów. Konferencję zainauguruje debata "Służba zdrowia czy ochrona zdrowia - znacznie więcej niż spór o słowa".

Udział w Forum potwierdzili między innymi parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organizacji lekarzy, pielęgniarek, pacjentów i przemysłu farmaceutycznego, dyrektorzy szpitali, eksperci rynku medycznego.

Tradycyjnie już zwieńczeniem pierwszego dnia Forum - którego organizatorem jest redakcja miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia wraz wydawcą, Grupą PTWP - będzie Gala, podczas której uroczyście wręczone zostaną Portrety Polskiej Medycyny, wyróżnienia przyznawane przez redakcję miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia.

Szczegółowy program XII Forum Rynku Zdrowia: www.forumrynkuzdrowia.pl

Więcej niż spór o słowa
Tegoroczną edycję Forum otworzy sesja plenarna pt. "Służba zdrowia czy ochrona zdrowia - znacznie więcej niż spór o słowa".

W trwającej od wielu lat, pozornie akademickiej dyskusji w środowisku medycznym o tym, czy powinniśmy mówić o służbie zdrowia, czy o ochronie zdrowia, mieści się wiele zagadnień o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach.

O czym więc w kontekście tegoż sporu powinni pamiętać decydenci - po raz kolejny starający się reformować system opieki zdrowotnej? Czy nie za często sprowadzamy medycynę do samej terapii, umiejętności czysto „warsztatowych” lekarza, efektywności ekonomicznej, organizacji i finansowania leczenia, wydolności systemu, wreszcie do polityki?

To ważne pytania, na które będą starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty, w której udział zapowiedział m.in. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Rok później w Warszawie
Przypomnijmy, że ubiegłoroczne Forum otwierała sesja „Nowa kadencja, nowe otwarcie w polityce zdrowotnej?”, która stała się okazją do debaty o ochronie zdrowia przedstawicieli komitetów wyborczych PiS i PO. Rozmowa polityków miała miejsce tuż przed ciszą wyborczą, na ostatniej prostej kampanii.

Minął rok i ponownie spotkamy się w stolicy w szczególnym momencie. Trwa bowiem coraz bardziej ożywiona debata nad planowanymi, wręcz fundamentalnymi zmianami w systemie ochrony zdrowia.

Poznaliśmy właśnie projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, przewidujący m.in. utworzenie sieci szpitali, w ramach której placówki miałyby zagwarantowane finansowanie ze środków publicznych. Opublikowano też założenia do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Pierwszy dokument - w największym skrócie - reorganizuje cały system lecznictwa szpitalnego, w tym zasady finansowania lecznic (ryczały zamiast płacenia za pojedyncze przypadki procedury). Z kolei w POZ, oprócz utrzymania stawki kapitacyjnej, resort zdrowia planuje premiowanie skoordynowanej opieki i jakości udzielanych świadczeń, a także wprowadzenie tzw. budżetu powierzonego.

Obraz nadchodzącej rewolucji dopełnia zapowiedź likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia i przekazania zadań związanych z kontraktowaniem do Wojewódzkich Urzędów Zdrowia.

Tradycji stało się więc zadość - tegoroczna edycja Forum ponownie stwarza wyjątkową okazją do podsumowania wymienionych oraz innych zamierzeń decydentów odpowiadających za opiekę zdrowotną w naszym kraju. Planowane w niej zmiany będą najważniejszymi tematami większości z 19 sesji XII Forum Rynku Zdrowia.

Przyszłość finansowania świadczeń
Projektowanym zasadom finansowania świadczeń zdrowotnych oraz podsumowaniu prac wybranych zespołów powołanych zarządzeniami ministra zdrowia poświęcona będzie środowy (26 października) panel pt. „Polityka zdrowotna - czy potrafimy grać zespołowo?”

Uczestnicy tej sesji rozmawiać będą między innymi o planowanym uproszczeniu regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej oraz projektowanych założeniach projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Natomiast głównym tematem jednej z dwóch sesji pt. „Zdrowy szpital” w trakcie XII Forum Rynku Zdrowia będzie planowana zmiana zasad finansowania lecznictwa szpitalnego w Polsce oraz projekt dotyczące wspomnianej sieci szpitali, a także zasady tworzenia map potrzeb zdrowotnych.

Refundacja: nie chodzi tylko o leki
Omówienie najważniejszych zmian, które mają zostać wprowadzone w ustawie refundacyjnej oraz prawie farmaceutycznym, będzie głównym tematem sesji traktującej o polityce lekowej (czwartek, 27 października).

W agendzie tej debaty, między innymi: znaczenie tzw. ustawy 75+ dla pacjentów i rynku farmaceutycznego; funkcjonowanie instrumentów podziału ryzyka; wydatki na leki i ceny leków w Polsce na tle wybranych krajów - liczby, fakty i mity; dialog decydentów z przemysłem farmaceutycznym jako element polityki lekowej państwa.

Jedna z sesji w całości dotyczyć będzie planowanych przez Ministerstwo Zdrowia nowych zasad finansowania, w tym refundacji, wyrobów medycznych. Omówione zostanę m.in. kwestie związane z dopłatami do wyrobów medycznych oraz taryfikacji i dostępność wyrobów medycznych w świadczeniach szpitalnych.

Kardiologia: nie tylko o wycenach
Z kolei wybitni kardiolodzy, wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji będą rozmawiać z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o przyszłości tej dziedziny w naszym kraju.

Wśród głównych tematów dyskusji panelowej nie zabraknie kwestii zmian wycen w kardiologii inwazyjnej. Zdaniem środowiska kardiologicznego ich obniżenie spowoduje m.in., że szpitale zarobią znacznie mniej na procedurach kardiologii interwencyjnej i nie będą stosować nowoczesnych metod leczenia.

Resort zdrowia wyjaśnia natomiast, że taryfy dla kardiologii interwencyjnej obniżono, ponieważ do tej pory były one znacznie przeszacowane. „Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone przez NFZ na inne, również niezbędne, a niedoszacowane procedury - czyli wrócą do pacjentów" - informowało ministerstwo.

Resort zapowiedział też wprowadzenie kompleksowej opieki nad pacjentami po zawale - od stycznia przyszłego roku. Na razie będzie to pilotaż.

Część panelu poświęcona zostanie także problemom z dostępem polskich pacjentów do świadczeń ambulatoryjnych w kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej.

Nie zabraknie też sesji traktującej o najważniejszych problemach polskiej onkologii. Na tematykę tego panelu złożą się m.in.: założenia i cele Narodowego Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024; najważniejsze zmiany wprowadzone w pakiecie onkologicznym; ocena dostępności polskich pacjentów do leczenia onkologicznego.

Telemedycyna i okolice
Polska telemedycyna ma już za sobą prawie 25 lat doświadczeń i sukcesów. Nadal jednak zdarza się, że o tych rozwiązaniach mówimy w kategoriach „innowacji” lub „gadżetu”. Dlaczego tak się dzieje?

Ponad rok temu włączono w naszym kraju zielone światło dla szerszego stosowania rozwiązań telemedycznych - za sprawą zarządzeń prezesa NFZ dotyczących kardiologii i geriatrii oraz nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarze dentysty.

Czy dzisiaj możemy już powiedzieć, że te regulacje spowodowały, że telemedycyna zaczyna być traktowana jako jedno ze świadczeń opieki zdrowotnej? To jedno z pytań, na które będą starali się odpowiedzieć uczestnicy sesji pt. „Telemedycyna i okolice”.

Przebieg XII Forum Rynku Zdrowia będziemy relacjonować w portalu rynekzdrowia.pl
Obszerne relacje z Forum - już w listopadowym wydaniu miesięcznika Rynek Zdrowia (nr 11/2016).