Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Wojciech Zawalski

Wojciech Zawalski

dyrektor, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W 2013 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Praktyk biznesu, specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa.

W latach 1997-2010 pracował jako lekarz w wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Dr Madurowicza w Łodzi. W latach 2010-2011 pełnił funkcję kierownika oddziału Ginekologii i Położnictwa Pabianickiego Centrum Medycznego. W latach 2011-2014 pracował w Tomaszowskim Centrum Zdrowia, w tym w talach 2011-2013 na stanowisku Dyrektora ds. Medycznych (wyróżnienie Srebrna Perła Medycyny dla TCZ), od 2013 roku pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (wyróżnienie listem pochwalnym Dyrektora OW NFZ w Łodzi za uzyskanie Złotej Perły Medycyny i zajęcie wysokiego miejsca w Rankingu „Bezpieczny Szpital” Rzeczpospolitej). W 2014 roku pełnił funkcję Kierownika Medycznego Luxmed Sp. z o.o. W latach 2014-2015 pracował w Szpitalu Powiatowym w Radomsku na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Ukończył między innymi szkolenia dla audytora wewnętrznego, kurs kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, kurs z zakresu nowoczesnego zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania firmą oraz kluczowymi jej jednostkami. Specjalista w zakresie rynku Opieki Zdrowotnej w Polsce, Prawa Medycznego, Kodeksu Spółek Handlowych.

Od stycznia 2015 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Bierze udział w sesjach:

 • Koordynowana opieka medyczna

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Koordynowana opieka medyczna

  • Zdefiniowanie pojęć: Opieka koordynowana a kompleksowa; koordynowana opieka medyczna czy zdrowotna?
  • Edukacja, profilaktyka i zapobieganie chorobom – elementy opieki koordynowanej
  • W jaki sposób zapewnić spójność funkcjonowania systemu pomiędzy POZ, AOS i szpitalami?
  • Kto powinien być koordynatorem opieki?
  • Projekty regulacji dotyczące koordynowanej opieki i przykłady wdrażanych rozwiązań
  • Aby informacja podążała za pacjentem – informatyzacja jako warunek płynności i ciągłości opieki
POWRÓT