Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Tomasz Zieliński

Tomasz Zieliński

Ekspert

Ekspert Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie"

Wykształcenie wyższe – lekarz, specjalista medycyny rodzinnej, ukończył studia podyplomowe na UMCS w Lublinie Wydział Prawa i Administracji, kierunek Administracja i Zarządzanie dla kadry kierowniczej w służbie zdrowia.

Wiceprezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców.

Od 2005 koordynuje wdrożenie programu informatyzacji przychodni należących do LZLR-P. Inicjator i koordynator systemu elektronicznej wymiany danych pomiędzy lekarzami a laboratoriami i pracowniami diagnostyki obrazowej.

Ekspert do spraw informatyzacji Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie".

Wiceprzewodniczący Zespołu do spraw opiniowania aktów prawnych Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie".

Od wielu lat jest jednym z negocjatorów Federacji „Porozumienie Zielonogórskie” przy ustalaniu zasad realizacji umów, zwłaszcza w podstawowej opiece zdrowotnej, w negocjacjach z MZ i NFZ.

Współzałożyciel i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej, zrzeszającej przedsiębiorców, będących dostawcami i użytkownikami systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia.

Powołany przez Ministra Zdrowia jako członek Zespołu do spraw rozwoju e-zdrowia, w tym systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.

Członek Grupy Doradczej Użytkowników w CSIOZ przy realizacji projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”.

Współautor Obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zastępca Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej podczas prac legislacyjnych nad projektem w Parlamencie.

Członek Platformy ds. Funduszy Europejskich Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lubelskiej Okręgowej Izby Lekarskiej.

Od 2002 współwłaściciel dwóch przychodni medycyny rodzinnej w powiecie lubelskim.

Pomysłodawca i koordynator cyklu akcji „Profilaktyka po lubelsku”.

Prywatnie szczęśliwy mąż i tata dwójki dzieci.

Bierze udział w sesjach:

 • Koordynowana opieka medyczna

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Koordynowana opieka medyczna

  • Zdefiniowanie pojęć: Opieka koordynowana a kompleksowa; koordynowana opieka medyczna czy zdrowotna?
  • Edukacja, profilaktyka i zapobieganie chorobom – elementy opieki koordynowanej
  • W jaki sposób zapewnić spójność funkcjonowania systemu pomiędzy POZ, AOS i szpitalami?
  • Kto powinien być koordynatorem opieki?
  • Projekty regulacji dotyczące koordynowanej opieki i przykłady wdrażanych rozwiązań
  • Aby informacja podążała za pacjentem – informatyzacja jako warunek płynności i ciągłości opieki
POWRÓT