Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Stanisław Maćkowiak

Stanisław Maćkowiak

prezes

Absolwent Politechniki Warszawskiej 1982r. Doświadczenie zawodowe: Ekspert d/s Logistyki. Działalność doradcza z zakresu logistyki i systemów w ochronie zdrowia. Wieloletnie zarządzanie logistyką. Stanowiska zarządcze w międzynarodowych firmach logistycznych. Projektowanie i zarządzanie dużymi międzynarodowymi projektami logistycznymi. Od 27 lat rodzic córki chorej na rzadką chorobę metaboliczną. Współzałożyciel i Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi” (2000r). Od tego czasu lat zajmuje się tematyką zdrowia publicznego, działając charytatywnie na rzecz polepszenia jakości świadczeń zdrowotnych, poprzez opracowywanie i realizację kierunków pomocy chorym na PKU i RD oraz pracę nad zmianami systemowymi dotyczącymi kompleksowej opieki chorych. Jest wiceprezesem Krajowego Forum dla Chorób Rzadkich – organizacji parasolowej skupiającej większość stowarzyszeń pacjentów z chorobami rzadkimi z całego kraju, oraz członkiem Porozumienia na Rzecz Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Jako lider zespołu o tematyce: „Rozwiązania systemowe dla Chorób Rzadkich. Zintegrowany system opieki nad pacjentem” intensywnie pracuje nad rozwiązaniami systemowymi dotyczącymi kompleksowej opieki dla chorych na choroby rzadkie. Współpracuje z licznymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w wypracowaniu i wdrożeniu europejskich standardów leczenia w Polsce. Inicjator, współzałożyciel i prezes Federacji Pacjentów Polskich (FPP)(2006r), organizacji parasolowej skupiającej aktualnie 72 organizacje pacjenckie, reprezentującej ponad 50 000 chorych na różne jednostki chorobowe. Swoją działalnością skutecznie przyczynia się do integracji środowiska organizacji pacjenckich. W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, działa w zakresie zmian systemowych mających na celu podniesienia poziomu, zabezpieczenia i jakości świadczeń medycznych oraz świadomości zdrowotnej pacjentów. Podczas obrad „Białego Szczytu” w roku 2008 sprawował funkcję sekretarza Zespołu Roboczego ds. finansowania systemu ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń dobrowolnych i jako członek Komitetu Redakcyjnego brał udział w opracowaniu dokumentu końcowego – „Rekomendacji Białego Szczytu”. Jest inicjatorem i współtworzącym porozumienie „Dialog dla Zdrowia” – platformę stałych, cyklicznych spotkań organizacji pacjentów z Ministrem Zdrowia w ramach dialogu społecznego. Aktualnie jest przewodniczącym Dialogu dla Zdrowia, prowadzi sekretariat i koordynuje prace Dialogu. Jest wieloletnim zarządzającym i koordynatorem programów oraz projektów kierowanych dla osób chorych na rzadkie choroby metaboliczne realizowanych ze środków UE-POKL, PFRON, MPiPS, Zarządu Województwa Mazowieckiego, i innych. Z ramienia organizacji pacjentów został wybrany na członka Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. W styczniu 2016 został zaproszony przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w skład Zespołu do opracowania zmian systemowych w ochronie zdrowia. Został również powołany do ministerialnego Zespołu do opracowania założeń do projektu ustawy o POZ. Aktywnie pracuje na arenie międzynarodowej współpracując m.in. z European Patients’ Forum (EPF), European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS), The European Society for Phenylketonuria and Allied Disorders Treated as Phenylketonuria (ES PKU). Za zaangażowanie i działalność społeczną w pomocy chorym na rzadkie genetyczne choroby metaboliczne w roku 2009 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Bierze udział w sesjach:

 • Planowana reforma dotycząca zasad finansowania wyrobów medycznych

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Planowana reforma dotycząca zasad finansowania wyrobów medycznych

  • Dopłaty do wyrobu medycznego – brama dostępu do innowacyjności czy wrota piekieł?
  • Refundacja wyrobów medycznych a jakość i dostępność wyrobów dla pacjentów
  • Taryfikacja a dostępność wyrobów medycznych w świadczeniach szpitalnych
POWRÓT