Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Ryszarda Chazan

Ryszarda Chazan

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, członek, Komitet Nauk Klinicznych

Zatrudniona w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym  od 1977r 

Od 1pazdiernika 2014 r na stanowisku  Prof. zw. W  Katedrze i Klinice  Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytety Medycznego

w latach 2000-2014 na stanowisku  kierownika Katedry i Kliniki

Tytuł dr n. med.- rok 1980. Stopień dr hab. -rok 1990.  Tytuł profesora rok-1995

Specjalista II st. w dziedzinach: choroby wewnętrzne, kardiologia, choroby płuc, alergologia.

v-ce Przewodnicząca Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk  od 2012r

Przewodnicząca Komisji Chorób Układu Oddechowego  Polskiej Akademii Nauk i V-ce Przewodnicząca Komitetu Patofizjologii w  latach 2006-2012

Członek  Rady Naukowej I Wydziału Lekarskiego WUM,  Instytutu Gruźlicy Chorób Puc oraz  Wojskowego Instytutu Medycznego .

Konsultant województwa Mazowieckiego w dziedzinie choroby płuc w latach 1990-2014

Członek  wielu Komisji przy Ministrze Nauki  i Ministrze Zdrowia

Członek Towarzystw Naukowych w kraju i zagranicą miedzy innymi regent Polski w  ACCP  

Autor ponad 500 publikacji, podręczników i skryptów dla studentów .

Kierownik wielu grantów naukowych Min Nauki,  Promotor 25 przewodów doktorskich opiekun 4 przewodów habilitacyjnych 

Członek Rady Naukowej wielu czasopism medycznych: Wiadomości Lekarskie, Polski Merkuriusz Lekarski,  Pneumonologia i Alergologia Polska,  Astma Alergia Immunologia,  Int J. Pneumonol and Immunology,  J of Pediatric Pneumonology and Related Research, Onko Review, Standardy Medyczne,  Nowa  Klinika,  Terapia.

Odznaczona przez Prezydenta RP   Złotym Krzyżem Zasługi , Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski. 

 

Bierze udział w sesjach:

 • Choroby płuc i układu oddechowego w Polsce – aspekty medyczne, organizacyjne i finansowe

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Choroby płuc i układu oddechowego w Polsce – aspekty medyczne, organizacyjne i finansowe

  • Choroby płuc – coraz bardziej powszechne i coraz droższe dla systemu. Jak sprostać tym wyzwaniom?
  • Główne przyczyny zapadalności na choroby płuc w Polsce
  • Epidemiologia wybranych jednostek chorobowych – Polska i wybrane kraje
  • Dlaczego przewlekłe choroby płuc, m.in. POChP, idiopatyczne włóknienie płuc, alergiczne choroby płuc generują znacznie większe koszty pośrednie?
  • Możliwości skutecznego leczenia wybranych chorób płuc i układu oddechowego w Polsce – diagnostyka, dostęp do terapii, zagadnienia organizacyjne.
POWRÓT