Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Piotr Brukiewicz

Piotr Brukiewicz

Prezes Rady

Piotr Grzegorz Brukiewicz, ur. 25.06.1966 r. w Chorzowie,

Wykształcenie wyższe – magister farmacji 1991 r., doktor nauk farmaceutycznych 2007 r.

Studia – Wydział Farmaceutyczny ŚAM 1986-1991 r. praca magisterska – Autooksydacja liposomów o różnej budowie – katedra biochemii – promotor prof. dr hab. Tadeusz Wilczok, koło naukowe od 2 roku przy katedrze biochemii, funkcje społeczne: starosta roku od I do V, przewodniczący samorządu studenckiego od 2 roku studiów, członek Rady Wydziału, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Studentów Farmacji (odpowiednika dzisiejszej Młodej Farmacji) w Sosnowcu, członek Zrzeszenia Studentów Polskich, przewodniczący Rady Wydziałowej ZSP, sekretarz Rady Uczelnianej ZSP, członek Rady Naczelnej ZSP, delegat na Zjazdy ZSP, odznaczony srebrną odznaką ZSP, działalność organizacyjna imprezy kulturalne, konkursy prac magisterskich, reprezentacja studentów wobec władz uczelni.

Praca doktorska 2007 r. – Obserwacje doświadczalne nad wykorzystaniem standaryzowanego ekstraktu z zasklepu czerwiowego w leczeniu ran oparzeniowych.

Promotor: prof. dr hab. n. farm. Artur Stojko, Katedra i Zakład Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska, Wydział Farmaceutyczny i Oddział Medycyny Laboratoryjnej Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

 

Osiągnięcia w pracy zawodowej:

·       Specjalizacja I-stopnia z farmacji aptecznej 1999 r.

·       Specjalizacja uzupełniająca z farmacji aptecznej – specjalista maj 2007 r.

·       Członek komisji egzaminacyjnej CEM ds. farmacji aptecznej

·       Pharmapack – wynalezienie i opracowanie sterylnych opakowań do receptury aptecznej oraz wdrożenie do produkcji www.pharmapack.pl

·       Prace przy tworzeniu koncepcji opieki farmaceutycznej refundowanej

 

Przynależność do towarzystw naukowych:

·       Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oddział w Katowicach, członek Zarządu Oddziału od 1997 r., skarbnik Zarządu Oddziału od 2001 r. do nadal, delegat na Walne Zgromadzenie Członków PTFarm. od 1997 r., organizacja działalności na szczeblu oddziału, pełnomocnik Prezesa ZG PTFarm. ds. szkoleń internetowych

·       Członek Rady Naukowej Polskiej Fundacji Apiterapii w Katowicach,

·       Śląska Izba Aptekarska - wiceprezes SIA ds. szkoleń V kadencji (od 2007 r.), członek Rady i Prezydium SIA, prezes SIA VI i VII kadencji (od 2011 r.) oraz członek NRA, członek Prezydium NRA

·       Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Zespole Ekspertów ds. opracowania programów kursów dla farmaceutów

·       Członek, a od 2011 r. skarbnik Towarzystwa Farmaceutyczno-Ekonomicznego

·       Członek zespołu roboczego ds. opieki farmaceutycznej przy MZ

·       Ekspert Sekcji Ochrony Zdrowia przy Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP

·       Członek Zespołu Ekspertów, Przedstawicieli Zawodów Medycznych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, reprezentant NRA

 

Posiadane odznaczenia i tytuły honorowe:

Medal okolicznościowy z okazji 60-lecia PTFarm. 2007 r.

            Medal im. Bronisława Koskowskiego 2008 r.

            Medal im. Edmunda Baranowskiego 2010 r.

Medal im. Ignacego Łukasiewicza 2010 r.

Bierze udział w sesjach:

 • Oblicza e-zdrowia. Technologie teleinformacyjne

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Oblicza e-zdrowia. Technologie teleinformacyjne

  • Prace nad projektem P1 – nowe otwarcie; harmonogram do 2020 roku i stan realizacji
  • Efekty wdrożeń m.in. w ramach projektów P2 i P4
  • Współpraca między CSIOZ, NFZ a MZ m.in. w zakresie koordynacji przedsięwzięć w obszarze e–zdrowia
  • Przykłady projektów regionalnych; możliwości integracji platform regionalnych z P1
  • Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM):
  • Poziom informatyzacji placówek medycznych
  • Stan przygotowań do wdrożenia powszechnej, obowiązkowej EDM; czy czeka nas kolejny okres przejściowy?
  • Bezpieczeństwo gromadzenia, przechowywania i udostępniania EDM – uwarunkowania prawne i techniczne
POWRÓT