Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Mirosław J. Wysocki

Mirosław J. Wysocki

konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, dyrektor

Prof. dr hab. n. med., absolwent WUM. W latach 1971 – 72 WHO Senior Research Fellow w Departamencie Epidemiologii Chorób Przewlekłych i Medycyny Społecznej Szpitala Św. Tomasza w Londynie. Od 2007 p.o. Dyrektora a od 2010 do lutego 2015 Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w Warszawie. W dniu 19.11.2015 ponownie powołany przez Ministra Zdrowia na czteroletnią kadencje na stanowisko Dyrektora NIZP – PZH.
Specjalizacje w zakresie O.O.Z., epidemiologii, medycyny wewnętrznej i zdrowia publicznego. Doktorat w 1971 (PZH), habilitacja w 1981 (PZH), nominacja belwederska – tytuł profesora w 1989. Praca w WHO – Doradca Regionalny (P5) w zakresie oceny sytuacji zdrowotnej ludności, WHO/SEARO, New Delhi and WHO/HQ Genewa, 1988-2000. W 2006 r. wziął udział
w 2-miesięcznej “Misji Tsunami” WHO w krajach Regionu Południowo Wschodniej Azji. Koordynator międzynarodowych badań epidemiologicznych przewlekłych chorób niezakaźnych (PNChUO, cukrzyca, choroby reumatyczne). Autor i współautor ok. 160 publikacji w obszarze epidemiologii chorób przewlekłych i zdrowia publicznego. W okresie Prezydencji RP w Unii Europejskiej (2011) przewodniczył Roboczej Grupie Wysokiego Szczebla w dziedzinie Zdrowia Publicznego.
Wiele razy reprezentował RP na posiedzeniach Światowych Zgromadzeń Zdrowia WHO oraz Komitetach Regionalnych i posiedzeniach Rady Wykonawczej WHO. W latach 2010 – 2013 członek Stałego Komitetu WHO/EURO. Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego w latach 2010-2011 oraz obecnie od października 2014. Członek Niezależnej Grupy Ekspertów przy Dyrektoriacie Research and Innovations Komisji Europejskiej (2012-2013), która opracowała program priorytetowych badań naukowych
w obszarze zdrowia publicznego dla programu HORYZONT 2020.

Bierze udział w sesjach:

 • Szczepienia w Polsce i wybranych krajach

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Szczepienia w Polsce i wybranych krajach

  • Zasady tworzenia kalendarza szczepień – międzynarodowy przegląd rozwiązań
  • Rekomendowanie szczepień do kalendarza – dobre praktyki w tym zakresie w wybranych krajach.
  • Efekty zdrowotne rozszerzania kalendarza szczepień – przykłady
  • Finansowanie szczepień – jaki udział środków publicznych?
  • Znaczenie wpisania szczepień przeciwko pneumokokom do Programu Szczepień Ochronnych w Polsce
  • Farmakoekonomia w szczepieniach ochronnych
POWRÓT