Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Michał Późniak

Michał Późniak

Prezydent

Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Komitetu Sterującego dla Bezpieczeństwa Pacjentów w Kształceniu Medycznym przy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Biurze Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. Organizator gali Jubileuszu 60-lecia KKSAM, PolMSIC i IFMSA-Poland,  oraz 37. National General Assembly we Wrocławiu. 

Bierze udział w sesjach:

 • Edukacyjny okrągły stół – debata z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Zdrowia, uczelni medycznych, lekarzy stażystów, rezydentów, studentów medycyny

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Edukacyjny okrągły stół – debata z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Zdrowia, uczelni medycznych, lekarzy stażystów, rezydentów, studentów medycyny

  • System kształcenia kadr medycznych w Polsce – co robić, aby w przyszłości w Polsce nie zabrakło lekarzy?
  • Model kształcenia w uczelniach medycznych – program, organizacja, finansowanie, dostęp do nowoczesnych technik – czego nam brakuje?
  • Uczelnie niemedyczne i prywatne w systemie kształcenia lekarzy
  • Przywrócenie lekarskiego stażu podyplomowego
  • Problemy stażystów i rezydentów – czy chodzi tylko o pieniądze?
  • Dyskusja o pracach resortowego Zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
  • Systemy kształcenia lekarzy w wybranych krajach
POWRÓT