Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Michał Kępowicz

Michał Kępowicz

Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych

Zawodowo związany obszarem ochrony zdrowia. Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych w Philips Health Systems w Polsce i krajach bałtyckich. Wcześniej Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia. Przed dołączeniem do Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialny za wdrażanie środków przedakcesyjnych w Urzędzie Integracji UE. 

Bierze udział w sesjach:

 • Koordynowana opieka medyczna

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Koordynowana opieka medyczna

  • Zdefiniowanie pojęć: Opieka koordynowana a kompleksowa; koordynowana opieka medyczna czy zdrowotna?
  • Edukacja, profilaktyka i zapobieganie chorobom – elementy opieki koordynowanej
  • W jaki sposób zapewnić spójność funkcjonowania systemu pomiędzy POZ, AOS i szpitalami?
  • Kto powinien być koordynatorem opieki?
  • Projekty regulacji dotyczące koordynowanej opieki i przykłady wdrażanych rozwiązań
  • Aby informacja podążała za pacjentem – informatyzacja jako warunek płynności i ciągłości opieki
POWRÓT