Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Marek Twardowski

Marek Twardowski

Wiceprezes

Marek Twardowski - Prezes Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców POZ Porozumienie Zielonogórskie, Wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu (1974 rok). Lekarz chorób wewnętrznych (1978 rok). W 1997 roku zdobył specjalizację w zakresie medycyny rodzinnej w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Ukończył także Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie w zakresie: Zarządzanie Placówkami Służby Zdrowia.

W latach 1974-1998 pracował w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli na stanowisku Starszego Asystenta Oddziału Wewnętrznego oraz Kierownika Przychodni. Pełnił także funkcję Prezesa Fundacji „Zdrowie” przy Szpitalu w Nowej Soli pozyskując środki na zakup nowoczesnej aparatury dla tego szpitala.

Działacz społeczny i związkowy. Był Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ SOLIDARNOŚĆ w Szpitalu w Nowej Soli, a następnie Wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej do czasu wybuchu stanu wojennego.

Od 1998 do 2007 roku pełnił funkcję dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarzy Rodzinnych „Familia” w Nowej Soli, gdzie był także lekarzem chorób wewnętrznych i rodzinnym. W latach 2011 - 2012 kierował jego rozbudową, przebudową i modernizacją, a od 2014 roku ponownie zarządza tą placówką razem z żoną Ewą.

W 2007 roku jego doświadczenie i aktywność społeczna zostały docenione przez najwyższe władze państwowe. Został powołany na stanowisko wiceministra zdrowia odpowiedzialnego za Departamenty: Polityki Zdrowotnej, Polityki Lekowej i Farmacji oraz Dialogu Społecznego.

W grudniu 2010 roku, wskutek różnicy poglądów na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce niespodziewanie złożył dymisję i opuścił ławy rządowe. W latach 2012 - 2013 roku był dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Był też w latach 2012 - 2013 Członkiem Rady Społecznej przy Wielospecjalistycznym Samodzielnym Publicznym Szpitalu w Nowej Soli jako Przedstawiciel Wojewody Lubuskiego.

Marek Twardowski pełnił także funkcje Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze, Członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze, Prezesa Zarządu Krajowego Zrzeszenia Lekarzy Kas Chorych w Polsce oraz Prezesa Lekarzy Rodzinnych Powiatu Nowosolskiego. Za działalność społeczną i profesjonalizm Marek Twardowski był kilkakrotnie wyróżniany przez miesięcznik „Puls Medycyny” w rankingu najbardziej wpływowych osób w kraju w ochronie zdrowia. W 2005 roku został także wyróżniony Nagrodą „Więcej dobrego niż złego” im. Aliny Pieńkowskiej przyznaną przez Kapitułę „Służby Zdrowia” na najbardziej wpływową osobę w ochronie zdrowia w Polsce. Jest również laureatem Nagrody „Białego Kruka” przyznanej w 2006 roku przez Fundację „Promocja Zdrowia” za pracę na rzecz wprowadzenia leczenia uzależnienia od tytoniu do codziennej praktyki lekarskiej – została ona wręczona przez Przewodniczącego Komitetu Honorowego Akcji „Rzuć palenie razem z nami” Józefa Kardynała Glempa Kardynała Polski.

Do szczególnie docenianych osiągnięć Marka Twardowskiego należy jego aktywność w środowisku lekarzy rodzinnych. Był współzałożycielem Federacji Związków Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie – członkiem Sekretariatu i Głównym Negocjatorem tej organizacji. Obecnie jest Wiceprezesem Zarządu Federacji. Ze względu na konsekwentną postawę podczas negocjacji z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i NFZ zwany jest przez kolegów i przyjaciół „Twardym”.

Do zainteresowań Marka Twardowskiego należą: ekonomia, polityka, motoryzacja i sport. W wolnych chwilach podróżuje po całym świecie.

 

Bierze udział w sesjach:

 • Polityka zdrowotna – czy potrafimy grać zespołowo?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Polityka zdrowotna – czy potrafimy grać zespołowo?

  • Planowane zmiany w zasadach finansowania świadczeń zdrowotnych
  • Zwiększenie publicznych wydatków (udział w PKB) na opiekę zdrowotną – jak to zrobić?
  • Efekty pracy wybranych zespołów powołanych zarządzeniami Ministra Zdrowia, w tym:
  • Zespołu do opracowania zmian systemowych w ochronie zdrowia
  • Zespołu do opracowania raportu dotyczącego możliwości uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej
  • Zespołu ds. opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
  • Taryfikacja – wycena punktowa świadczeń w wybranych dziedzinach
  • Koszyk świadczeń – kierunki planowanych zmian
POWRÓT