Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Małgorzata Mossakowska

Założycielka

Małgorzata Mossakowska dr hab. nauk o zdrowiu

Założyciel Towarzystwa „J-elita”, pomysłodawczyni i sekretarz Kapituły konkursu na prace doktorskie, magisterskie i licencjackie, poświęcone szeroko rozumianej tematyce nieswoistych zapaleń jelita. Redaktor naczelna Kwartalnika „J-elita” przeznaczonego dla chorych. Autorka „Poradnika dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego-Crohna”.

Pracownik Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Koordynator projektów badawczych poświęconych starzeniu i długowieczności, m.in.: „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce” (PolSenior). Współautorka ponad 80 publikacji naukowych.

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, członek Rady Programowej Fundacji na Rzecz Zdrowego Starzenia się. 

Bierze udział w sesjach:

 • Opieka koordynowana w chorobach autoimmunologicznych

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Opieka koordynowana w chorobach autoimmunologicznych

  • Czym są choroby autoimmunologiczne?
  • Bardzo niska świadomość społeczna dotycząca chorób autoimmunologicznych w Polsce – jak to zmienić?
  • Możliwości leczenia wybranych chorób autoimmunologicznych (m.in.: alergie, nieswoiste zapalenie jelita, choroba Leśniowskiego-Crohna, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, stwardnienie rozsiane, łuszczyca) w Polsce i innych krajach
  • Pomimo nieuleczalności chorób autoimmunologicznych, odpowiednio dobrana terapia to aktywne życie rodzinne, zawodowe i społeczne
 • Stan polskiej gastroenterologii na przykładzie nieswoistych chorób zapalnych jelit w ujęciu systemowym i społecznym

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Stan polskiej gastroenterologii na przykładzie nieswoistych chorób zapalnych jelit w ujęciu systemowym i społecznym

  • Aktualny stan organizacji opieki gastroenterologicznej w Polsce na przykładzie nieswoistych chorób zapalnych jelit
  • Finansowanie nieswoistych chorób zapalnych jelit w Polsce i Europie
  • Struktura dostępu do świadczeń i leczenia
  • Koszty społeczne nieswoistych chorób zapalnych jelit
  • Założenia dla kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentami z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
POWRÓT