Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Małgorzata Gałązka-Sobotka

Małgorzata Gałązka-Sobotka

dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa, zdrowia publicznego. Absolwentka SGH w Warszawie, od lat zawodowo związana z Uczelnią Łazarskiego, w której w latach 2006-2010 piastowała funkcję prodziekana. Obecnie jest Dyrektorem Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego - akademickiego think tanku zajmującego się badaniami i analizami w obszarze ekonomii, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Dyrektor programu MBA w ochronie zdrowia. Pełni również funkcję Wice Przewodniczącej Rady NFZ. Doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia oraz Wice Prezes Klastra Nowoczesna Medycyna. Od listopada 2016 r. kieruje Sektorową Radą ds. Kompetencji w Ochronie Zdrowia.
Kierowała projektami badawczymi finansowanymi ze środków MNiSW oraz rozwojowymi finansowanymi z UE. Autorka licznych artykułów i publikacji naukowo-eksperckich.

POWRÓT