Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Maciej Hamankiewicz

Maciej Hamankiewicz

prezes

Dr n.med. Maciej Hamankiewicz, specjalista chorób wewnętrznych. Ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach w 1979 roku, prowadzi oddział wewnętrzny w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie. W samorządzie zawodowym: w Śląskiej Izbie Lekarskiej i w Naczelnej Izbie Lekarskiej od 1993 roku, w czwartej i piątej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, wcześniej - Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach; Członek Konwentu Przewodniczących Rad Lekarskich. Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy i Okręgowy Zjazd Lekarzy, członek Komisji Finansowo-Budżetowej Naczelnej Rady Lekarskiej, Zespołu ds. współpracy z zagranicą, działacz w wielu komisjach Okręgowej Rady Lekarskiej. Aktywny działacz towarzystw naukowych – członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i członek Zarządu Województwa Towarzystwa Internistów Polskich. Koordynator zdarzeń szkoleniowych dla lekarzy: V Światowego Kongresu Polonii Medycznej, Ogólnopolskiego Kongresu Szpitalnictwa i Wysokich Technologii Medycznych, licznych konferencji ogólnopolskich dotyczących etyki, chorób zawodowych, alkoholizmu w środowisku medycznym. Realizator powołania Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej i Instytutu ds. Zdrowia Lekarzy. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, odznakami: Zasłużony dla Rozwoju Kultury, Zasłużony dla Województwa Śląskiego. Laureat plebiscytu „Najlepszy Lekarz Śląska 2000”.

Bierze udział w sesjach:

 • Edukacyjny okrągły stół – debata z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Zdrowia, uczelni medycznych, lekarzy stażystów, rezydentów, studentów medycyny

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Edukacyjny okrągły stół – debata z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Zdrowia, uczelni medycznych, lekarzy stażystów, rezydentów, studentów medycyny

  • System kształcenia kadr medycznych w Polsce – co robić, aby w przyszłości w Polsce nie zabrakło lekarzy?
  • Model kształcenia w uczelniach medycznych – program, organizacja, finansowanie, dostęp do nowoczesnych technik – czego nam brakuje?
  • Uczelnie niemedyczne i prywatne w systemie kształcenia lekarzy
  • Przywrócenie lekarskiego stażu podyplomowego
  • Problemy stażystów i rezydentów – czy chodzi tylko o pieniądze?
  • Dyskusja o pracach resortowego Zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
  • Systemy kształcenia lekarzy w wybranych krajach
POWRÓT