Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Krzysztof Składowski

Krzysztof Składowski

dyrektor

KRZYSZTOF SKŁADOWSKI urodzony 17 września 1960 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od 1970 roku mieszka na Górnym Śląsku – obecnie w Gliwicach, poprzednio w Chorzowie i Katowicach. Żonaty – Hanna Składowska magister farmacji.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie (1979) i Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej (1985).

Zatrudniony nieprzerwanie od 1985 do nadal w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach (COIOG), na stanowiskach: asystenta (1985-89), asystenta naukowo-badawczego (1989-95), adiunkta naukowo-badawczego (1995-2002), docenta (2002-2010) i profesora zwyczajnego (od 2010 do nadal). Od 1997 roku kieruje I Kliniką Radioterapii (obecnie I Kliniką Radioterapii i Chemioterapii), a od 2016 roku jest dyrektorem COIOG.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1994 roku, w 2001 roku stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i w 2009 roku tytuł profesora.

Specjalizację radioterapii onkologicznej uzyskał w wyróżnieniem w 1993 roku.

Funkcje publiczne: W latach 1995-99 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. onkologii dla województwa częstochowskiego, a w latach 2002 do nadal funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. radioterapii onkologicznej dla województwa śląskiego. Członek Komisji Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z radioterapii onkologicznej, członek Prezydium Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych.

Konsultant kliniczny: Oddziału Onkologii w Częstochowie (1999-2005), Centrum Onkologii w Białymstoku (2005-2010), Zakładu Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii (od 2009), Beskidzkiego Centrum Onkologii (od 2009-16) i Opolskiego Centrum Onkologii (od 2007-16).

Członek rad redakcji czasopism naukowych: Nowotwory-Journal of Oncology, Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, Contemporary Journal of Brachytherapy, Frontiers in Oncology, Onkologia po Dyplomie.

Stypendysta i Visiting Professor: Royal Marsden Hospital (1988) i Institute of Cancer Research (1992) w Londynie. Wizytujący profesor MD Anderson Cancer Center w Houston, Thomas Jefferson Cancer Center w Filadelfii, Uniwersytetów: w Tybindze, Kalifornijskiego w Los Angeles i Wisconsin w Madison.

Członek komitetów naukowych międzynarodowych i krajowych konferencji organizowanych przez ESTRO (European Society for Radiation Oncology), AHNS (American Head and Neck Society), PTO (Polskie Towarzystwo Onkologiczne), PTRO (Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej), Polską Grupę Badań Nowotworów Głowy i Szyi (PGBNGiS).

Członek towarzystw naukowych: PTO (od 1988), ESTRO (od 1992, w National Societies Board od 2012), PTRO (od 1997, sekretarz 2002-2012, prezes od 2012), PGBNGiS (wiceprzewodniczący od 2005), ASTRO (American Society for Radiation Oncology od 2008), PTRB (Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych od 2013).

Główny Badacz i/lub Koordynator ponad 40 badań klinicznych, w tym kilkunastu miedzynarodowych o światowym zasięgu, dotyczących nowotworów głowy i szyi, mięsaków tkanek miękkich i radiobiologii klinicznej.

Autor ponad 200 publikacji naukowych raportowanych w bazie Research Gate, cytowanych ponad 2000 razy w światowym piśmiennictwie (h-index = 19, i10-index = 26) z 550 punktami wskaźnika oddziaływania (Impact Factor). Autor książki „Wspólnie pokonajmy raka”, wyd. ZNAK, Kraków, 2011.

Nagrody: ESTRO-VARIAN Clinical Research Award (1998), dwukrotnie Nagroda Dyrektora COI (2000, 2016), trzykrotnie Nagroda PTO (2006, 2014 i 2015).

Państwowe odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (2011).

Bierze udział w sesjach:

 • Onkologia – nowy program, poprawianie pakietu i co dalej?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Onkologia – nowy program, poprawianie pakietu i co dalej?

  • Założenia i cele Narodowego Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024
  • Najważniejsze zmiany wprowadzone w pakiecie onkologicznym, m.in. dotyczące:
  • Uproszczenia procedur w ramach pakietu
  • Kart diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO)
  • Kwalifikowania pacjentów do szybkiej ścieżki leczenia
  • Kierunki rozwoju terapii w wybranych chorobach nowotworowych – m.in.: leczenie skojarzone, immunoterepia, terapie celowane
  • Postulowane zmiany dotyczące koszyka świadczeń gwarantowanych w zakresie terapii stosowanych w onkologii
  • Ocena dostępności polskich pacjentów do leczenia onkologicznego – średni czas oczekiwania na wybrane świadczenia onkologiczne; dostęp do nowych, skutecznych terapii w wybranych chorobach nowotworowych
POWRÓT