Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Jarosław Oleszczuk

Jarosław Oleszczuk

Członek Zarządu

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje 3 lata praktyki lekarskiej, 5 lat kariery doradczej w McKinsey & Company w Warszawie i Chicago oraz 10 lat zarządzania w międzynarodowych korporacjach farmaceutycznych (Novartis, Abbott Laboratories oraz AbbVie). Od października 2009 do grudnia 2012 był Prezesem Zarządu Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. gdzie między innymi opracował i wdrażał strategie integracji biznesu Solvay Pharmaceuticals ze spółką macierzystą. W tym czasie był też członkiem Rady Nadzorczej INFARMA. Od stycznia 2013 do października 2014 był Prezesem Zarządu AbbVie Polska – był twórcą AbbVie Polska, które powstała z wydzielenia biznesu farmaceutycznego z Abbott Laboratories. Od października 2014 do maja 2016 był Prezesem Zarządu AbbVie Belgia i Luksemburg. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji w światowych periodykach naukowych. Ukończył studia medyczne w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, doktorat obronił w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, zdobywając Nagrodę Prezesa Rady Ministrów.
W latach 2010-2014 był związany z INFARMA, najpierw, jako członek Rady Nadzorczej, a następnie członek Zarządu i Skarbnik. Kierował też pracami LAWG - zrzeszeniem amerykańskich firm farmaceutycznych w Polsce. Był pomysłodawcą oraz motorem raportu o kosztach pośrednich przygotowanego przez INFARMA we współpracy z EY. Wraz z The Work Foundation oraz Pracodawcami RP opracował raport Fit4Work badający szeroko pojęte koszty pośrednie związane z chorobami układu kostno-stawowego. Kampania Fit4Work została wyróżniona nagrodą Magellana.

W latach 2014-2016 był również członkiem zarządu PHARMA.BE – zrzeszenia firm farmaceutycznych i biotechnologicznych Belgii i Luksemburga, obejmującym ponad 130 firm członkowskich. W ramach zarządu PHARMA.BE kierował pracami grup roboczych Task Force Budget oraz Task Force Communication. Był współarchitektem i negocjatorem historycznego „Paktu Przyszłości” między branżą farmaceutyczną a Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej Belgii. Pakt Przyszłości wyznaczył ramy budżetu lekowego na lata 2016-2018 oraz wprowadził szereg reform mających na celu poprawę dostępności leków innowacyjnych dla pacjentów w Belgii.

Urodził się w Lublinie, ponad 15 lat spędził zagranicą, pracował w USA, Szwajcarii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Czechach. Biegle posługuje się językiem angielskim. Włada również językiem francuskim i niemieckim w stopniu zaawansowanym oraz rosyjskim i holenderskim w stopniu początkującym. Był wielokrotnie nagradzany za swoja działalność charytatywną. Jest Kawalerem Orderu Uśmiechu.

Jego żona, Agnieszka, jest doktorem nauk medycznych, specjalistą okulistyki. Ma troje dzieci: 11-letnią córkę Alexandrę, 2,5-letniego syna Jana oraz 5 miesięcznego syna Jakuba. Jest zapalonym golfistą i biegaczem.

 

Bierze udział w sesjach:

 • Przemysł farmaceutyczny na gospodarczej mapie Polski

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Przemysł farmaceutyczny na gospodarczej mapie Polski

  • Działalność firm farmaceutycznych w Polsce – wymiar finansowy i ekonomiczny, m.in. wpływy do budżetu, udział w tworzeniu PKB
  • Miejsca i znaczenie firm farmaceutycznych na polskim rynku pracy
  • Eksport leków produkowanych w Polsce
  • Farmacja, czyli więcej niż przemysł:
  • Aktywność branży farmaceutycznej w obszarze badań i rozwoju
  • Centra logistyczne, centra przetwarzania danych z badań klinicznych
  • Kapitał intelektualny firm farmaceutycznych – podnoszenie kwalifikacji pracowników, szkolenia
  • Tworzenie przez Państwo warunków do inwestowania kapitału w przemysł farmaceutyczny, w tym w nowe miejsca pracy
POWRÓT