Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Jarosław Biliński

Jarosław Biliński

Wiceprzewodniczący, Porozumienie Rezydentów

Lekarz, ukończył z najlepszym wynikiem na roku Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, laureat wielu konkursów w medycynie, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów. Od 2014 r. doktorant I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w trakcie specjalizacji z hematologii w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zainteresowania naukowe to m.in. szeroko pojęta immunoonkologia, genetyka, medycyna personalizowana i mikrobiom jelitowy. Autor publikacji naukowych w dziedzinie hematologii, transplantologii, chorób wewnętrznych i mikrobiologii.
Współzałożyciel i wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, aktywny działacz społeczny na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce, głównie polityki kadrowej, jakości kształcenia lekarzy i organizacji systemu. Brał czynny udział w pracach Ministerstwa Zdrowia jako ekspert Zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Autor publikacji w czasopismach branżowych.

POWRÓT