Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Jacek Kryś

Dyrektor

Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy w Wojskowym Instytucie Informatyki w Warszawie. Autor wielu rozwiązań informatycznych wspierających funkcjonowanie jednostek ochrony zdrowia, jednostek i instytucji wojskowych oraz przedsiębiorstw cywilnych. W latach 2005-2010 pracował w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy, kierując samodzielną sekcją informatyki, w ramach której opracowano i wdrożono wiele rozwiązań organizacyjno-informatycznych usprawniających pracę szpitala. W szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A Jurasza rozpoczął pracę w dniu 1 września 2010 r., obejmując stanowisko Dyrektora ds. Technicznych i Logistyki. W ramach swoich obowiązków koordynował pracę Działu Informatyki, wdrażając m.in. autorski projekt zintegrowanego systemu informatycznego Dokumentacji Medycznej - Gabinet, system obsługi szpitala OpenCare, obejmujący zakres rozliczeń pacjentów z NFZ oraz system informowania kierownictwa – SIK. Ponadto nadzorował zadania realizowane przez działy: logistyki, utrzymania infrastruktury, aparatury medycznej, centralnych służb porządkowych i transportu wewnętrznego oraz żywienia. Sprawuje nadzór nad projektami realizowanymi w ramach środków unijnych w zakresie: utworzenia Centrum Urazowego, wzrostu dostępności wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez wymianę aparatu rezonansu magnetycznego oraz dostosowania obiektów szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Od 2010 r. realizuje „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”, obejmujący swoim zakresem budowę nowego Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Centralną Sterylizatornię oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z lądowiskiem dla śmigłowców LPR. Inwestycja realizowana jest ze środków budżetu państwa będącym w dyspozycji Ministra Zdrowia. Od dnia 2 września 2013 roku pełni obowiązki Dyrektora Szpitala.

Bierze udział w sesjach:

 • Zdrowy szpital. Zarządzanie szpitalami – wybrane zagadnienia

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Zdrowy szpital. Zarządzanie szpitalami – wybrane zagadnienia

  • Szpital jako przedsiębiorstwo i miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
  • Zarządzanie ryzykiem: finansowym, prawnym, klinicznym w szpitalu
  • Kiedy outsourcing, a kiedy insourcing?
  • Grupy zakupowe – obszary dla wspólnych przetargów, korzyści, ryzyka
  • Lekarze, pielęgniarki i przedstawiciele innych zawodów w strukturze zatrudnienia szpitala
  • Wynagrodzenia w polskich szpitalach – proporcje zarobków w poszczególnych grupach zawodowych
POWRÓT