Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Jacek Chojnacki

Jacek Chojnacki

przewodniczący

Radca prawny, specjalizujący się w prawie medycznym. Od ponad 10 lat współpracuje z instytucjami zajmującymi się ochroną zdrowia, radca prawny w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia, Departamencie Prawnym w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz w Wydziale Prawnym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Od stycznia 2012 r. pełni funkcję Przewodniczącego i członka składu orzekającego Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie. Współautor książki pt. „Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych”. 

Bierze udział w sesjach:

 • Powikłania, zdarzenia niepożądane, błędy medyczne – odpowiedzialność prawna placówek medycznych i ich personelu

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Powikłania, zdarzenia niepożądane, błędy medyczne – odpowiedzialność prawna placówek medycznych i ich personelu

  • Skala roszczeń pacjentów polskich szpitali
  • Ubezpieczenia OC jednostek ochrony zdrowia
  • Odejście od obowiązku wykupywania przez podmioty lecznicze ubezpieczenia od zdarzeń medycznych; podsumowanie działalności wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
  • Fundusz wypadkowy jako źródło wypłacania rekompensat dla pacjentów
  • Zmiana systemu rekompensat za błędy związane z leczeniem – rola lekarzy orzeczników ZUS
  • Działy w prokuraturach zajmujące się błędami medycznymi
POWRÓT