Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Grzegorz Wallner

Grzegorz Wallner

Kierownik, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Konsultant Krajowy w dz. Chirurgii Ogólnej,

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  – dyplom lekarza medycyny z wyróżnieniem. Specjalista z zakresu chirurgii ogólnej. Profesor zwyczajny UM w Lublinie. Kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego UM w Lublinie. Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w Lublinie (2008-2012). Członek Rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia MZ (2009-2013).

Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich od 1981 roku:

Wieloletni członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kolejne funkcje w TChP: przewodniczący Lubelskiego Oddziału TChP – 2 kadencje, przewodniczący Komisji ZG TChP ds. Kształcenia Podyplomowego i Specjalizacji – 4 kadencje, Vice-Prezes TChP, Sekretarz Generalny TChP, Prezes TChP, Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma Polski Przegląd Chirurgiczny, członek Rady Fundacji „Polski Przegląd Chirurgiczny”.  Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii.

Osiągnięcia naukowe

Dorobek naukowy – 643 publikacje oryginalne i abstrakty,

IF – 121 pkt,

Indeks cytowań ponad 675 (Web of science),

Indeks Hirscha – 12 (dane z 30.04.2014)

Promotor 16 doktoratów

Opiekun 3 przewodów habilitacyjnych

Recenzje profesorskie 17, 3 doctor honoris causa

 

Członek Komitetów Redakcyjnych:

 • Polski Przegląd Chirurgiczny, od 2011 roku zastępca Redaktora Naczelnego         
 • Medycyna Praktyczna – Chirurgia                                                                                    
 • Advances in Medical Science                                                                                                             
 • 2000 – 2010 Proktologia                                                                                                                                  
 • Medycyna po Dyplomie – Chirurgia                                                                                 
 • 2008 – 2016 Videosurgery                                                                                               
 • Gastroenterologia Praktyczna                                                                                                            
 • MedTube Science                                                                                                                    
 • Journal of Negative Pressure Wound Therapy                                                                              
 • Innovative Surgical Sciences (ISS)                                                                                     
 • The Rapid Journal of the German Society of Surgery                                                               
 • Personalized Oncology

 
Współpraca z innymi ośrodkami naukowymi

·         Kansas University, Kansas, USA – patofizjologia chorób przełyku i żołądka

·         El Paso University, Texas, USA – zaburzenia czynnościowe i patofizjologia chorób przełyku i żołądka

·         Ann Arbor University, Minnesota, USA – biologia molekularna nowotworów przewodu pokarmowego

·         Szpital Kliniczny w Solingen, Niemcy – skojarzone leczenie raka żołądka

·         Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bochum, Niemcy – techniki chirurgiczne                         

·         Karolinska Hospital Stockholm, Szwecja – terapia choroby refluksowej i krwawień do przewodu pokarmowego


Przynależność do towarzystw naukowych

·         Towarzystwo Chirurgów Polskich

·         Polskie Towarzystwo Urologiczne

·         Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne

·         Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

·         Lubelskie Towarzystwo Naukowe         

·         Polski Klub Koloproktologii

·         International Society of Surgery

·         Internaional Society for Diseases of the Esophagus

·         International Gastric Cancer Association

·         International Society of Digestive Tract Surgery

·         European Society of Surgical Oncology

Odznaczenia i nagrody

·         1998 i 2015 Nagroda Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe                                      

·         Złoty Krzyż Zasługi                                                                                                                               

·         Medal Komisji Edukacji Narodowej                                                                                                 

·         Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski                                                                                                

·         Medal Wojewody Lubelskiego

·         Medal Prezydenta Miasta Lublin     

Bierze udział w sesjach:

 • Edukacyjny okrągły stół – debata z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Zdrowia, uczelni medycznych, lekarzy stażystów, rezydentów, studentów medycyny

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Edukacyjny okrągły stół – debata z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Zdrowia, uczelni medycznych, lekarzy stażystów, rezydentów, studentów medycyny

  • System kształcenia kadr medycznych w Polsce – co robić, aby w przyszłości w Polsce nie zabrakło lekarzy?
  • Model kształcenia w uczelniach medycznych – program, organizacja, finansowanie, dostęp do nowoczesnych technik – czego nam brakuje?
  • Uczelnie niemedyczne i prywatne w systemie kształcenia lekarzy
  • Przywrócenie lekarskiego stażu podyplomowego
  • Problemy stażystów i rezydentów – czy chodzi tylko o pieniądze?
  • Dyskusja o pracach resortowego Zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
  • Systemy kształcenia lekarzy w wybranych krajach
POWRÓT