Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Grzegorz Gielerak

Grzegorz Gielerak

Dyrektor

Gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz GIELERAK, absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii, MBA. Konsultant Krajowy ds. Obronności w dziedzinie medycyny – choroby wewnętrzne. Od 2007 roku Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Autor 200 publikacji naukowych obejmujących zagadnienia: diagnostyki i terapii utrat przytomności, w tym z zastosowaniem metod skojarzonej oceny, modelowania funkcji układu krążenia i autonomicznego układu nerwowego, optymalizacji procesów rozpoznania i terapii chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz niewydolnością serca oraz doskonalenia algorytmów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w chorobach o podłożu miażdżycowym. Za osiągnięcia w działalności organizacyjnej, zarządczej oraz w dziedzinie innowacji nagrodzony m.in. tytułem „Menedżera Roku w Ochronie Zdrowia 2012 - SPZOZ", Menedżera Rynku Zdrowia 2016. Instytut pod jego kierownictwem został wielokrotnie nagradzany szeregiem prestiżowych nagród m.in. Krajowy i Regionalny Lider Innowacji – 2011 w kategorii wizjoner IT; „Perły medycyny 2010, 2012” I nagroda w kategorii szpitale wielospecjalistyczne; Laureat konkursu” Liderzy zmian w ochronie zdrowia – 2013 w kategorii zarządzanie kapitałem ludzkim. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK, European Society of Cardiology oraz International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology.

Bierze udział w sesjach:

 • Oblicza e-zdrowia. Technologie teleinformacyjne

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Oblicza e-zdrowia. Technologie teleinformacyjne

  • Prace nad projektem P1 – nowe otwarcie; harmonogram do 2020 roku i stan realizacji
  • Efekty wdrożeń m.in. w ramach projektów P2 i P4
  • Współpraca między CSIOZ, NFZ a MZ m.in. w zakresie koordynacji przedsięwzięć w obszarze e–zdrowia
  • Przykłady projektów regionalnych; możliwości integracji platform regionalnych z P1
  • Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM):
  • Poziom informatyzacji placówek medycznych
  • Stan przygotowań do wdrożenia powszechnej, obowiązkowej EDM; czy czeka nas kolejny okres przejściowy?
  • Bezpieczeństwo gromadzenia, przechowywania i udostępniania EDM – uwarunkowania prawne i techniczne
POWRÓT