Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Grażyna Rydzewska

Grażyna Rydzewska

Krajowy Konsultant w Dziedzinie Gastroenterologii w latach 2004-2014, Zastępca Dyrektora ds. Leczniczych, Kierownik, Klinika Gastroenterologii

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Zapalnych Chorób Jelit CSK MSWiA, zastępca dyrektora d/s medycznych CSK MSWiA w Warszawie, Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJK w Kielcach, Prezes Polskiego Klubu Trzustkowego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, członek zarządu Międzynarodowego Klubu Trzustkowego, wieloletni Konsultant Krajowy w dziedzinie gastroenterologii.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie pracowała do roku 1998. Doświadczenie zawodowe i naukowe w ośrodku gastroenterologicznym  w Brukseli                       w szpitalu Św. Erazma oraz w Uniwersytecie Sherbrooke (Quebec, Kanada). W roku 2007 uzyskała stopień naukowy profesora nauk medycznych. Od roku 1998 pracuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, prowadząc Klinikę Gastroenterologii, od roku 2001 pełni także funkcję zastępcy Dyrektora d/s medycznych. Przez 10 lat pełniła także funkcję krajowego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii.

Główny nurt zainteresowań pani profesor Rydzewskiej to choroby trzustki oraz nieswoiste zapalne choroby jelit. Jest autorką i współautorką kilkuset publikacji w tych dziedzinach                 w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym. Utworzyła pierwszy w Polsce pododdział leczenia chorób zapalnych jelit, łączący opiekę szpitalną z ambulatoryjną, stanowiący próbę stworzenia kompleksowej opieki w tej grupie pacjentów. Za swoje działania została wyróżniona honorowym członkostwemo rganizacji pacjentów J-elita, które to wyróżnienie ceni sobie niesłychanie wysoko.

Pani profesor Rydzewska była wielokrotnie nagradzana za swoją działalność zawodową                       i naukową nagrodami władz uczelni oraz Ministerstwa Zdrowia, otrzymała także Srebrny               i Złoty Krzyż Zasługi. W roku 2014 pani profesor zdobyła tytuł Kobiety Medycyny 2014.

 

Bierze udział w sesjach:

 • Stan polskiej gastroenterologii na przykładzie nieswoistych chorób zapalnych jelit w ujęciu systemowym i społecznym

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Stan polskiej gastroenterologii na przykładzie nieswoistych chorób zapalnych jelit w ujęciu systemowym i społecznym

  • Aktualny stan organizacji opieki gastroenterologicznej w Polsce na przykładzie nieswoistych chorób zapalnych jelit
  • Finansowanie nieswoistych chorób zapalnych jelit w Polsce i Europie
  • Struktura dostępu do świadczeń i leczenia
  • Koszty społeczne nieswoistych chorób zapalnych jelit
  • Założenia dla kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentami z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
POWRÓT