Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Andrzej Balicki

Radca Prawny, Counsel

Szef zespołu regulacyjnego w kancelarii DLA Piper w Warszawie, radca prawny, Counsel

Andrzej Balicki skupia się na doradztwie podmiotom w sektorze ochrony zdrowia i sektorów pokrewnych w zakresie wszelkich kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności zagadnień regulacyjnych.

Ma doświadczenie w doradztwie na rzecz spółek z sektora farmaceutycznego, producentów wyrobów medycznych oraz podmiotów świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia. Doradza w zakresie wprowadzania produktów na rynek, badań klinicznych, promocji i reklamy produktów leczniczych, a także ustalania ich cen i refundacji. Wspiera klientów w zakresie umów pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi z zakresu ochrony zdrowia a NFZ oraz w postępowaniach refundacyjnych, jak również w zakresie innych umów dotyczących sektora ochrony zdrowia, w tym umów zawieranych przez podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony zdrowia, pracowników ochrony zdrowia oraz apteki. Doradza klientom biorącym udział w konkursach i przetargach organizowanych  przez szpitale, także w ramach procedur odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Andrzej regularnie uczestniczy w konferencjach o tematyce prawa ochrony zdrowia oraz jest autorem szeregu publikacji na ten temat. Obronił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie regulacji rynku farmaceutycznego. Jest wyróżniany za osiągnięcia przez prestiżowe wydawnictwo Legal 500.

Bierze udział w sesjach:

 • Polityka lekowa – jakie zmiany i cele do osiągnięcia

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Polityka lekowa – jakie zmiany i cele do osiągnięcia

  • Najważniejsze zmiany w ustawie refundacyjnej – prezentacja i dyskusja
  • Znaczenie tzw. ustawy 75+ dla pacjentów i rynku farmaceutycznego
  • Funkcjonowanie instrumentów podziału ryzyka
  • Wydatki na leki i ceny leków w Polsce na tle wybranych krajów – liczby, fakty i mity
  • Dialog decydentów z przemysłem farmaceutycznym jako element polityki lekowej państwa
  • Nowelizacja Prawa farmaceutycznego – wybrane zagadnienia
POWRÓT