Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Agnieszka Sikorska-Brzozowska

Agnieszka Sikorska-Brzozowska

Regulatory & Governmental Affairs

Począwszy od 2003 roku swoją karierę zawodową związała z tzw. rynkami regulowanymi w zakresie Rejestracji, Compliance oraz szeroko rozumianego Market Access.
Od roku 2012 r. aktywnie wspierająca inicjatywę Zdrowia Publicznego szczególnie w kontekście zakażeń szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem bakterii wytwarzających spory (Cl. Perfringens) oraz pozostałych szczepów lekooporych, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów w wieku 65+ , lub ze szczególnie trudną historią choroby (np. transplantacje).W tym zakresie od 2014 roku panelista na szeregu konferencjach naukowych w zakresie problematyki zakażeń szpitalnych (ostatnio – Konferencja Min. Gospodarki – Wizja 2050; prezentacja na stronach Ministerstwa Rozwoju ).
W latach 2008-2011 zarządzała zespołem w zakresie Badań i Rozwoju oraz rejestracji i w sposób aktywny współpracowała z Liderami Opinii w zakresie medycyny i medycyny weterynaryjnej.
Począwszy od 2011 pełni rolę Regulatory & Governmental Affairs w 3M Poland Sp. z o.o. gdzie jest samodzielnym specjalistą z zakresu Compliance w Ochronie Zdrowia, Regulatory i Market Access.
Równocześnie począwszy od marca 2015 roku – pełni rolę Eksperta organizacji Pracodawców RP, gdzie założyła Forum Innowacyjnych Wyrobów Medycznych. W zakresie swoich funkcji zawodowych przeprowadza szkolenia dla lekarzy, lekarzy stomatologów oraz dystrybutorów produktów leczniczych i wyrobów medycznych z zachowania tzw. Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii. Od 2015r wykładowca na Uczelni Łazarskiego – kierunek MBA w Ochronie Zdrowia. Począwszy od 2011r aktywnie współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w Komitecie Technicznym nr 247 (Biomateriałów i Materiałów medycznych).

W swoim życiu zawodowym wspiera działania w zakresie Compliance w Zdrowiu Publicznym polegające na:

·      ograniczeniu szarej strefy w obrocie wyrobami medycznymi oraz sfałszowanymi produktami leczniczymi w tym obrót w Internecie)

·      zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zakażeń szpitalnych szczepami lekoopornym

·      zwiększeniu świadomości społecznej i środowiskowej w zakresie błędów użytkowych oraz szeroko rozumianych incydentów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem błędów możliwych do uniknięcia

·      zmianą nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk prowadzących do rozwoju próchnicy – erozja szkliwa spowodowana złymi nawykami oraz cukrzycy

·      ograniczeniem w dostępie do suplementów diety oraz wprowadzenia mechanizmów regulujących ten rynek.

·      zakażeniami szpitalnymi ze szczególnym uwzględnieniem populacji 65+

·      wprowadzeniem nakazu szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży ze szczególnymi uwzględnieniem choroby zapomnianej – gruźlicy.

·      z uwagi na pasję zaszczepioną w okresie studiów (koło Immunologiczne i koło mikrobiologiczne) w sposób aktywny wspiera działalność Stowarzyszenia Sterylizacyjnego oraz Towarzystwo Pielęgniarek Epidemiologicznych w zakresie wprowadzania standardów zwalczania zakażeń szpitalnych wywoływanych przez bakterie zarodnikujące.

Bierze udział w sesjach:

 • Powikłania, zdarzenia niepożądane, błędy medyczne – odpowiedzialność prawna placówek medycznych i ich personelu

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Powikłania, zdarzenia niepożądane, błędy medyczne – odpowiedzialność prawna placówek medycznych i ich personelu

  • Skala roszczeń pacjentów polskich szpitali
  • Ubezpieczenia OC jednostek ochrony zdrowia
  • Odejście od obowiązku wykupywania przez podmioty lecznicze ubezpieczenia od zdarzeń medycznych; podsumowanie działalności wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
  • Fundusz wypadkowy jako źródło wypłacania rekompensat dla pacjentów
  • Zmiana systemu rekompensat za błędy związane z leczeniem – rola lekarzy orzeczników ZUS
  • Działy w prokuraturach zajmujące się błędami medycznymi
 • Planowana reforma dotycząca zasad finansowania wyrobów medycznych

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Planowana reforma dotycząca zasad finansowania wyrobów medycznych

  • Dopłaty do wyrobu medycznego – brama dostępu do innowacyjności czy wrota piekieł?
  • Refundacja wyrobów medycznych a jakość i dostępność wyrobów dla pacjentów
  • Taryfikacja a dostępność wyrobów medycznych w świadczeniach szpitalnych
POWRÓT