Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Adam Maciejczyk

Adam Maciejczyk

dyrektor naczelny

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk jest onkologiem i specjalistą z zakresu radioterapii onkologicznej. Specjalizuje się w terapii nowotworów wieku dziecięcego.
Jest dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, z którym związany jest od 1996 roku. W październiku 2016 r. został wybrany na stanowisko Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Jako Prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych aktywnie działa na rzecz rozwoju ośrodków onkologicznych i usprawnienia organizacji systemu ochrony zdrowia w zakresie diagnostyki leczenia onkologicznego.
Odbył staż kliniczny w Instytucie Gustave Roussy w Paryżu oraz w centrum onkologicznym – MD Anderson w Huston, USA. Jest członkiem European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), Pediatric Radiation Oncology Society (PROS).
Pełni funkcję referencyjnego radioterapeuty w Polsce w zakresie leczenie mięsaków tkanek miękkich u dzieci i jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (PTRO) oraz koordynatorem Sekcji Radioterapii Pediatrycznej w Polskiej Pediatrycznej Grupie Guzów Litych. Wykłada na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

POWRÓT