Bezpieczeństwo, skuteczność i efektywność kosztowa szczepień

MS, MAK/Rynek Zdrowia - 14-11-2017
Bezpieczeństwo, skuteczność i efektywność kosztowa szczepień

- Efektywność kosztowa oraz skuteczność szczepień oceniana jest podobnie jak w przypadku każdego innego świadczenia zdrowotnego - mówi Magdalena Mrożek-Gąsiorowska z pracowni HTA Collegium Medicum UJ.

- O bezpieczeństwie i skuteczności szczepień mówią nam wyniki badań klinicznych, a następnie badań obserwacyjnych, w których efekty stosowania szczepionki oceniane są już w praktyce - dodaje ekspertka.

- Sprawdzana jest, między innymi, zapadalność na chorobę, przeciwko której stosujemy daną szczepionkę. Natomiast efektywność kosztowa oceniana jest poprzez porównanie kosztów do efektów interwencji. Za efektywną kosztowo uznajemy szczepionkę, w której przypadku koszt uzyskania dodatkowego roku życia w pełnym zdrowiu jest niższy od trzykrotności PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Obecnie ten wskaźnik wynosi 130,4 tys. zł - wyjaśnia Magdalena Mrożek-Gąsiorowska.

Wypowiedź zarejestrowana podczas XIII Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 23-24 października 2017 r.).