Prelegenci

B C D E F G H J K L M O P R S Ś U W Z Ż
Dorota Karkowska

Dorota Karkowska

członek rady

Narodowy Fundusz Zdrowia

Dwukrotna absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w 1994 roku ukończyła kierunek administracja, praca magisterska: Prawa pacjenta, napisana w Katedrze Prawa Pracy. W 1998 roku kierunek prawo, praca magisterska: Europejska Konwencja Bioetyczna, napisana w Katedrze Międzynarodowego Prawa Publicznego. W grudniu w 2000 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych po obronie rozprawy: Prawa pacjenta w prawie administracyjnym i polityce społecznej, w 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, na podstawie rozprawy: Zawody medyczne. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się w szczególności w obszarach: prawa medycznego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Jest autorką monografii; komentarzy, artykułów naukowych; analiz prawnych oraz artykułów prasowych w ramach społecznych kampanii oraz współautorką rekomendacji w zakresie prawa medycznego. Działalność naukowa i edukacyjna ściśle związana z działalnością w organizacjach pozarządowych na rzecz ochrony praw człowieka w sektorze opieki zdrowotnej. Współpracuje m.in. od 2006 r. z Fundacją Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, od 2010 r. jest honorowym patronem: Stowarzyszenia Polskie Amazonki - Ruch Społeczny. Założycielką Fundacji Ius Medicinae, Wiceprzewodnicząca Mazowieckiej Komisji Orzekająca o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie do 2015 r.; Członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Doradca Prezesa Okręgowej Izby Warszawskiej. Kierownik Katedry Prawa Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Prawa Medycznego w Uczelni Łazarskiego.

Bierze udział w sesjach:

 • Prawo w ochronie zdrowia - wybrane zagadnienia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Prawo w ochronie zdrowia - wybrane zagadnienia

  • Ocena legislacji – jakość stanowionego prawa w polskiej ochronie zdrowia
  • Bezpieczeństwo placówki, personelu, pacjentów – aspekty prawne
  • Ubezpieczenia szpitali od zdarzeń medycznych – możliwe rozwiązania
  • Odpowiedzialność karna i cywilna personelu medycznego
  • Prawo pracy i medycyna
  • Planowane zmiany dotyczące systemu rozpatrywania roszczeń pacjentów
POWRÓT