Prelegenci

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Jarosław Czapliński

Jarosław Czapliński

Kierownik Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji

Mgr Jarosław Czapliński - magister biologii, absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od sierpnia 1989 roku pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, od grudnia 1995 roku na stanowisku kierownika Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji. W latach 1996 – 2006 przewodniczący Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych. Od 2001 roku reprezentuje Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, jest członkiem Komitetu Technicznego nr 295 ds. sterylizacji. Ma w dorobku kilkanaście publikacji w prasie fachowej – biuletynie branżowym i periodykach medycznych. Prowadzi aktywną działalność edukacyjną w zakresie szeroko rozumianej sterylizacji, zapobiegania i zwalczania zakażeń oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w centralnych sterylizatorniach. W latach 2002 – 2004 był członkiem zarządu Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji (aktualnie Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej). 19. stycznia 2007 roku powołany w skład zespołu ekspertów ds. opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad sterylizacji i dezynfekcji w zakładach opieki zdrowotnej. Jest również współautorem „Ogólnych wytycznych z 2011 roku, sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użycia wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynnościach, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia”, opracowanych wspólnie przez ekspertów Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej, Zakładu Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP – Państwowego Zakładu Higieny oraz Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Od czerwca 2015 pełni funkcję zastępcy prezesa Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej.

Bierze udział w sesjach:

 • Zdrowy szpital. Zarządzanie szpitalami – wybrane zagadnienia

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Zdrowy szpital. Zarządzanie szpitalami – wybrane zagadnienia

  • Szpital jako przedsiębiorstwo i miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
  • Zarządzanie ryzykiem: finansowym, prawnym, klinicznym w szpitalu
  • Kiedy outsourcing, a kiedy insourcing?
  • Grupy zakupowe – obszary dla wspólnych przetargów, korzyści, ryzyka
  • Lekarze, pielęgniarki i przedstawiciele innych zawodów w strukturze zatrudnienia szpitala
  • Wynagrodzenia w polskich szpitalach – proporcje zarobków w poszczególnych grupach zawodowych
POWRÓT