Rejestracja

Udział bezpłatny

Udział w Forum jest bezpłatny dla:

 • Przedstawicieli administracji szpitali, zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych (kadry zarządzającej, Dyrektorów placówek medycznych, Ordynatorów, Dyrektorów medycznych, Dyrektorów ds. ekonomicznych i administracyjnych, Kierowników działów)
 • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia
 • Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Parlamentarzystów
 • Lekarzy oraz personelu medycznego
 • Przedstawicieli administracji samorządowej
 • Pracowników naukowych ośrodków akademickich związanych z ochroną zdrowia
 • Przedstawicieli instytucji, organizacji non-profit związanych z sektorem ochrony zdrowia
 • Prelegentów

O możliwości udziału w XII Forum Rynku Zdrowia każdorazowo decyduje Organizator.

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Udział płatny

Udział w Forum jest płatny dla przedstawicieli firm komercyjnych.

Koszt uczestnictwa: 890 zł + VAT

Obejmuje:

 • udział w części konferencyjnej Forum,
 • udział w wieczornej Gali oraz bankiecie.

ZAREJESTRUJ SIĘ!